Modernizace odborného vzdělávání (MOV)

TCO.jpg Projekt Modernizace odborného vzdělávání (MOV) byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jeho realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Projekt byl realizován v období 1. 5. 2017 – 30. 4. 2020.

Mapa výstupů projektu MOV

Výstupy projektu 

www.projektmov.cz
Informační systém, ve kterém naleznete ihned využitelné moduly, komplexní úlohy a také nástroje pro navrhování modulů škole na míru nebo pro rozvoj spolupráce mezi školou a zaměstnavatelem. To vše společně s inspirativními materiály ze škol, metodickými návody a dalšími podpůrnými materiály, jak k úpravě vzdělávacích programů přistoupit. 

www.imetodika.cz
Elektronická knihovna obsahující metodické texty zaměřené na modernizaci odborného vzdělávání. Naleznete zde návody i inspiraci pro rozvíjení odborného vzdělávání na školách. Kromě samotných metodických textů získáte i množství rozšiřujících informací v podobě vysvětlených důležitých pojmů, samostatných příloh, editovatelných šablon a externích odkazů, díky nimž máte možnost Vámi vybrané téma studovat do hloubky, nebo dokonce začít některé inovativní prvky rovnou zavádět do Vaší praxe.

 

CO-poz.jpg


Vyhodnocení informačních seminářů

Informační semináře projektu MOV byly naplánovány v závěrečných etapách projektu Modernizace odborného vzdělávání, aby bylo možné představit připravené výstupy projektu. O výsledcích seminářů pojednává závěrečné vyhodnocení.

 

Informační systém: ukončení veřejné konzultace

Dne 31. 1. 2020 skončila veřejná konzultace informačního systému projektu MOV. Během ní projekt získal užitečné připomínky, které pomohou systém přizpůsobit potřebám učitelů středních odborných škol. 

 

Prodloužení veřejné konzultace: veřejnost testuje rozsáhlou databázi materiálů pro modulovou výuku

Důležitým nástrojem při zvyšování kvality odborného vzdělávání bude informační systém projektu MOV, který nyní prochází veřejnou konzultací. Střední odborné školy zde budou čerpat inspiraci a také vytvářet vlastní vzdělávací moduly a komplexní úlohy jak pro svoji výuku, tak pro navrhování školních vzdělávacích programů. 

 

Video pro firmy: jak na spolupráci se školami

Spolupráce se školami přináší zaměstnavatelům nejednu výhodu. Jak jejím prostřednictvím rozvíjet stabilitu a odbornosti firmy, vysvětluje nové video.

 

Radostné Vánoce přeje MOV

Rádi bychom Vám poděkovali za energii a nápady, které jste v tomto roce věnovali našemu společnému úsilí modernizovat odborné vzdělávání. Za celý tým projektu MOV Vám přejeme Vánoce plné radosti a hodně zdraví i úspěchů v novém roce.

 

Projekt MOV na Evropském týdnu odborných dovedností

Sedmi informačními semináři se projekt MOV zapojil do Evropského týdne odborných dovedností. Jejich účastníci se seznámili s inovativními přístupy v odborném vzdělávání. 

 
Zprávy

další