Odborné vzdělávání

Litva: na cestě k úspěšné podpoře učňovské přípravy

24. 2. 2022 V roce 2021 byl spuštěn Národní učňovský portál.

 

Švédsko: HVE-flex – rychlá cesta k vysokoškolským odborným kvalifikacím

16. 2. 2022 Pilotní projekt HVE-flex se rozběhl v roce 2020 a nyní začínají být patrné první známky jeho úspěchu. Projekt si klade za cíl usnadnit a urychlit získávání kvalifikací z vysokoškolského odborného vzdělávání  (HVE) na úrovních 5 a 6 Evropského rámce kvalifikací (EQF) jednotlivcům s rozsáhlou praxí v daném oboru.

 

Island: nový zákon usnadňuje přechod z odborného do vysokoškolského vzdělávání

26. 1. 2022 Nový zákon, který připravilo ministerstvo školství na základě návrhů v akčním plánu, má povzbudit zájem mladých lidí o odborné vzdělávání a přípravu a mění přijímací požadavky pro studenty odborného vzdělávání a přípravy, kteří chtějí nastoupit k vysokoškolskému studiu.

 

Rakousko: nový systém řízení kvality na školách

12. 1. 2022 Požadavky kladené na školní vzdělávání a výuku jsou stále rozmanitější: rodiče, žáci, trh práce, školy na vyšších stupních vzdělávání, tvůrci vzdělávací politiky – ti všichni mají konkrétní představy o tom, jakých výsledků by školy měly dosahovat a jak by měla kvalitní výuka a dobrá škola vypadat. Na rakouských školách byl ve školním roce 2021/2022 zaveden nový systém řízení kvality, který má pomoci dostát těmto zvyšujícím se nárokům.

 

Slovinské odborné vzdělávání přehledně

3. 12. 2021 V souvislosti se slovinským předsednictvím Rady Evropské unie vydalo Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání publikace, které se věnují slovinskému odbornému vzdělávání. To má v zemi silnou tradici i působivé výsledky.   

 

6. Ročník evropské fotosoutěže o odborném vzdělávání - prodloužení termínu do 12. 12. 2021

1. 12. 2021 Cedefop (Evropské středisko pro rozvoj odborné přípravy) vyhlašuje již šestý ročník fotografické soutěže #CedefopPhotoAward a prodlužuje termín do 12. 12. 2021. Jejím cílem je zviditelnit odborné vzdělávání a dát možnost žákům, studentům i dospělým ukázat jejich talent a užít si trochu zábavy po náročné koronavirové pandemii. Celkem tři týmy vyhrají výlet, dva se účastní Evropského týdne odborných dovedností v roce 2022, třetí oceněný tým mezinárodního filmového festivalu v Soluni v březnu 2022.

 

Anotace publikace: scénáře pro odborné vzdělávání v Evropě do roku 2035

23. 8. 2021 Publikace Cedefopu představuje scénáře pro evropské odborné vzdělávání a přípravu v 21. století.

 

Odborné vzdělávání v Evropě: scénáře do roku 2035

19. 8. 2021 Jak bude vypadat odborné vzdělávání a příprava za patnáct let? Může se dostat na výsluní, nebo se také může stát okrajovou záležitostí. Možné je i to, že se transformuje do pluralitní podoby. Realistické scénáře pro rok 2035 vykresluje publikace Cedefopu. 

 

Odborné vzdělávání v Evropě: vývoj očima odborníků

22. 6. 2021 Které trendy se odehrávaly v odborném vzdělávání a přípravě v jednotlivých evropských zemích? A mají tendenci v příštích letech posilovat? Publikace Cedefopu v kapitole Výsledky šetření „Měnící se VET 2035“ analyzuje výsledky šetření, které získávalo pohledy odborníků na minulost i budoucnost odborného vzdělávání v jejich zemích.

 

Zaostřeno na odborné vzdělávání: systémy odborného vzdělávání a přípravy v Evropě

7. 6. 2021 Publikace Zaostřeno na odborné vzdělávání od Cedefopu nabízí stručný, jasný a úplný přehled systémů odborného vzdělávání a přípravy v EU, na Islandu a v Norsku.

 

Odborné vzdělávání v Evropě: trendy v průběhu let

20. 5. 2021  Publikace Cedefopu v kapitole Měnící se svět odborného vzdělávání a přípravy představuje trendy, které formovaly podobu odborného vzdělávání v Evropě za poslední desítky let. Které trendy mají evropské země společné? A do jaké míry se podepisují na současné podobě odborného vzdělávání?

 

Portugalské odborné vzdělávání přehledně

9. 3. 2021 V návaznosti na portugalské předsednictví Rady Evropské unie vyšly publikace, které se věnují portugalskému odbornému vzdělávání založenému na systému kvalifikací i aktuálním výzvám na poli vzdělávání.   

 

Německé odborné vzdělávání přehledně

3. 11. 2020 Německé předsednictví Rady Evropské unie je příležitostí pro to, zjistit více o systému německého odborného vzdělávání a také o reakci Německa na současné výzvy na poli vzdělávání.

 

Pátý ročník Evropské fotosoutěže o odborném vzdělávání – nový termín

18. 8. 2020 Nově až do 15. září 2020 se mohou týmy žáků a studentů středních a vyšších odborných škol zapojit do evropské fotografické soutěže a vyhrát jednu ze tří hlavních cen včetně výletu do Berlína nebo Soluně. Soutěž již pátým rokem pořádá Cedefop (Evropské středisko pro rozvoj odborné přípravy) s cílem zviditelnit odborné vzdělávání v Evropě.

 

Potřebuje Rakousko segment vyššího odborného vzdělávání a přípravy?

17. 7. 2020 Národní rámec kvalifikací ( NQF ) nevedl v Rakousku jen k větší transparentnosti ve struktuře kvalifikací, ale spustil také několik diskuzí o vzdělávací politice. Jedna z nich se týká oblasti vyššího odborného vzdělávání a přípravy (HVET), která by se měla vytvořením zvláštního vzdělávacího segmentu stát viditelnější.  

 

Interaktivní nástroje Cedefopu: od profesních dovedností po vzdělávací systémy

29. 6. 2020  Stručná zpráva Cedefopu (Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání) z ledna podává přehled těch nejzajímavějších nástrojů publikovaných v předchozím roce.   

 

Český tým vyhrál evropskou fotografickou soutěž o odborném vzdělávání

15. 10. 2020  Ve fotografické soutěži #CedefopPhotoAward  získal český tým „Zala“ z Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední školy zdravotnické z Ústí nad Labem speciální cenu poroty za svou sérii fotek s názvem „Zase spolu“ a s dalšími třemi týmy (z Polska, Řecka a Slovenska) se staly vítězi evropské soutěže. Gratulujeme!