Seznam vzdělávacích akcí 2013

pro školní psychology a speciální pedagogy, odborné pracovníky SVP

Konflikty a jejich zvládání – workshop (Praha), v termínu 6.12.2013, lektorka PhDr. Šárka Dynáková, Ph.D., v rozsahu 7 hodin


Doplňující seminář pro absolventy základního výcvikového kurzu – První pomoc při šikanování (Praha), v termínu 5.12.2013, lektor: PaedDr. Michal Kolář, v rozsahu 8 hodin


Psychohygiena (Praha), v termínu 28.11,2013, lektorka: Mgr. Dana Forýtková, v rozsahu 6 hodin


Krizové intervence ve škole (Praha), v termínu 28.11.2013, lektor PhDr. Richard Braun, v rozsahu 7 hodin


Doplňující seminář pro absolventy základního výcvikového kurzu – První pomoc při šikanování (Praha), v termínu 21.11.2013, lektor: PaedDr. Michal Kolář, v rozsahu 8 hodin


Vedení dětské skupiny pro děti s problémovým chováním (Praha), v termínu 31.10.2013, lektorky: PhDr. Veronika Pavlas Martanová, Ph.D. a Mgr. Kateřina Spěváková, v rozsahu 9 hodin


Konflikty a jejich zvládání (Praha), v termínu 24.-25.10.2013, lektorka: PhDr. Šárka Dynáková, Ph.D., v rozsahu 14 hodin


Specifika vzdělávání žáků s lehkou mentální retardací, podpůrná vzdělávací opatření v ZŠ – tvorba a realizace IVP (Praha), termín: 24.10.2013, lektor: PaedDr.  Petr Petráš, v rozsahu 8 hodin


Podpora při řešení problematických situací v práci školního psychologa (Praha), v termínu 10.-11.10.2013, lektor: PhDr. Vlastimil Sojka, v rozsahu 16 hodin


Podpůrná opatření při vzdělávání žáků se specifickými poruchami chování v ZŠ       – tvorba a realizace IVP (Praha), v termínu 26.9.2013, lektorka: PhDr.Zdena Michalová, Ph.D., v rozsahu 8 hodin


Podpora při řešení problematických situací v práci školního psychologa (Praha), v termínu 26.-27.9.2013, lektor: PhDr. Vlastimil Sojka, v rozsahu 16 hodin


Hodnocení žáků ve škole – slovní hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (Praha), v termínu 23.8.2013, lektoři: PhDr. Václava Tomická, Ph.D., Mgr. Radomír Juřička, v rozsahu 8 hodin


Pedagogická práce se stereotypním problémovým chováním žáků. Systematická intervence na základě funkční diagnostiky chování (Praha), v termínu 23.8.2013, lektor: PhDr. Jan Vyhnálek, v rozsahu 8 hodin


Vedení dětské skupiny pro děti s problémovým chováním (Praha), v termínu 23.8.2013, lektorky: PhDr. Veronika Pavlas Martanová, Ph.D. a Mgr. Kateřina Spěváková, v rozsahu 9 hodin


Bálintovská skupina (Praha), v termínu 23.8.2013, lektorka: PhDr. Sylva Hönigová, v rozsahu 6 hodin


Svalová progresivní relaxace (Jacobsonova metoda) (Praha), v termínu 23.8.2013, lektor: PhDr. Jan Soukup, Ph.D., v rozsahu 7 hodin


Pedagogická práce se stereotypním problémovým chováním žáků. Systematická intervence na základě funkční diagnostiky chování (Praha), v termínu 22.8.2013, lektor: PhDr. Jan Vyhnálek, v rozsahu 8 hodin


Hodnocení žáků ve škole – slovní hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (Praha), v termínu 22.8.2013, lektoři: PhDr. Václava Tomická, Ph.D., Mgr. Radomír Juřička, v rozsahu 8 hodin


Vedení dětské skupiny pro děti s problémovým chováním (Praha), v termínu 22.8.2013, lektorky: PhDr. Veronika Pavlas Martanová, Ph.D. a Mgr. Kateřina Spěváková, v rozsahu 9 hodin


Svalová progresivní relaxace (Jacobsonova metoda) (Praha), v termínu 22.8.2013, lektor: PhDr. Jan Soukup, Ph.D., v rozsahu 7 hodin


Konflikty a jejich zvládání (Praha), v termínu 21.-22.8.2013, lektorka: PhDr. Šárka Dynáková, Ph.D., v rozsahu 14 hodin


Podpora při řešení problematických situací v práci školního psychologa (Praha), v termínu 21.-22.8.2013, lektor: PhDr. Vlastimil Sojka, v rozsahu 16 hodin


Zvládání agresivního chování, modelové situace řešení šikany (Praha), v termínu 21.8.2013, lektor: Mgr. Lubomír Pelech, v rozsahu 8 hodin


Psychické trauma (Praha), v termínu 21.8.2013, lektor: MUDr. Peter Pöthe, v rozsahu 8 hodin


Vedení dětské skupiny pro děti s problémovým chováním (Praha), v termínu 21.8.2013, lektorky: PhDr. Veronika Pavlas Martanová, Ph.D. a Mgr. Kateřina Spěváková, v rozsahu 9 hodin


Svalová progresivní relaxace (Jacobsonova metoda) (Praha), v termínu 21.8.2013, lektor: PhDr. Jan Soukup, Ph.D., v rozsahu 7 hodin


Hodnocení žáků ve škole – slovní hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (Praha), v termínu 21.8.2013, lektoři: PhDr. Václava Tomická, Ph.D., Mgr. Radomír Juřička, v rozsahu 8 hodin


Psychické trauma (Praha), v termínu 20.8.2013, lektor: MUDr. Peter Pöthe, v rozsahu 8 hodin


Zvládání agresivního chování, modelové situace řešení šikany (Praha), v termínu 20.8.2013, lektor: Mgr. Lubomír Pelech, v rozsahu 8 hodin


Využití MS Office v praxi školního psychologa a školního speciálního pedagoga – textový editor Word, tabulkový procesor Excel (Praha), v termínu 20.8.2013, lektoři: Mgr. Vladimír Vaněk, PhDr. Václava Tomická, Ph.D., v rozsahu 8 hodin


Podpůrná opatření při vzdělávání žáků s tělesným postižením a žáků se zdravotním znevýhodněním v ZŠ – tvorba a realizace IVP (Praha), v termínu 20.8.2013, lektorka: Mgr. Eva Čadová, v rozsahu 8 hodin


Specifika vzdělávání žáků s poruchami autistického spektra (PAS) v hlavním vzdělávacím proudu (Brno), v termínu 20.8.2013, lektorka: Mgr. Zuzana Žampachová


Základní výcvikový kurz – první pomoc při šikanování (Praha), v termínu   19.-21.8.2013, lektor: PaedDr. Michal Kolář, v rozsahu 24 hodin


Konflikty a jejich zvládání (Praha), v termínu 19.-20.8.2013, lektorka: PhDr. Šárka Dynáková, Ph.D., v rozsahu 14 hodin


Specifika vzdělávání žáků s poruchami autistického spektra (PAS) v hlavním vzdělávacím proudu (Praha), v termínu 19.8.2013, lektorka PaedDr. Věra Čadilová, v rozsahu 8 hodin


Podpora při řešení problematických situací v práci školního psychologa (Praha), v termínu 19.-20.8.2013, lektor: PhDr. Vlastimil Sojka, v rozsahu 16 hodin


Logopedie – aktuálně (Praha), v termínu 19.8.2013, lektorka: PhDr. Václava Tomická, Ph.D., v rozsahu 8 hodin


Podpůrná opatření při vzdělávání žáků s tělesným postižením a žáků se zdravotním znevýhodněním v ZŠ – tvorba a realizace IVP (Brno), v termínu 19.8.2013, lektorka: Mgr. Eva Čadová, v rozsahu 8 hodin


Podpůrná opatření při vzdělávání žáků se specifickými poruchami chování v ZŠ – tvorba a realizace IVP (Praha), v termínu 20.6.2013, lektorka: PhDr. Zdena Michalová, Ph.D., v rozsahu 8 hodin


Strategie učení, psychodidaktika (Brno), v termínu 13.6.2013, lektorka: PhDr. Jana Zapletalová, v rozsahu 7 hodin


Podpůrná opatření při vzdělávání žáků s SPU v ZŠ – tvorba a realizace IVP (Brno), v termínu 6.6.2013, lektorka: Mgr. Jiřina Bednářová, v rozsahu 8 hodin


Podpůrná opatření při vzdělávání žáků s poruchami autistického spektra v ZŠ – tvorba a realizace IVP (Praha), v termínu 6.6.2013, lektorka: PaedDr.Věra Čadilová, v rozsahu 8 hodin


Poruchy příjmu potravy, sebepoškozování a související problémy ve škole (Praha), v termínu 4.6.2013, lektorka: Mgr. Jana Tomanová, Ph.D., v rozsahu 8 hodin


Orientační logopedické vyšetření (OLV) – workshop (Praha), v termínu 30.5.2013, lektorka: PhDr. Václava Tomická, Ph.D., v rozsahu 6 hodin


Podpůrná opatření při vzdělávání žáků s poruchami autistického spektra v ZŠ         – tvorba a realizace IVP (Brno), v termínu 23.5.2013, lektorka: Mgr. Zuzana Žampachová, v rozsahu 7 hodin


Orientační logopedické vyšetření (OLV) – workshop (Praha), v termínu 23.5.2013, lektorka: PhDr. Václava Tomická, Ph.D., v rozsahu 6 hodin


Bálintovská skupina (Brno), v termínu 16.5.2013, lektorka: PhDr. Sylva Hönigová, v rozsahu 5 hodin


Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v ZŠ podle individuálních vzdělávacích plánů (IVP) (Brno), v termínu 9.5.2013, lektorka: Mgr. Eva Brychnáčová, v rozsahu 7 hodin


Podpůrná opatření při vzdělávání žáků s poruchami autistického spektra v ZŠ – tvorba a realizace IVP (Praha), v termínu 9.5.2013, lektorka: PaedDr. Věra Čadilová, v rozsahu 7 hodin


Bálintovská skupina (Praha), v termínu 2.5.2013, lektorka: PhDr. Sylva Hönigová, v rozsahu 5 hodin


Strategie učení, psychodidaktika (Praha), v termínu 2.5.2013, lektorka: PhDr. Jana Zapletalová, v rozsahu 7 hodin


Specifika vzdělávání a podpora žáků s poruchami autistického spektra (Praha), v termínu 25.4.2013, lektorka: PaedDr. Věra Čadilová, v rozsahu 7 hodin


Orientační logopedické vyšetření (OLV) (Praha), v termínu 25.4.2013, lektorka: PhDr. Václava Tomická, Ph.D., v rozsahu 8 hodin


Šikana ve školní třídě (Praha), v termínu 18.-19.4.2013, lektor: PhDr. Petr Hrouzek, Ph.D., v rozsahu 14 hodin


Orientační logopedické vyšetření (OLV) (Praha), v termínu 4.4.2013, lektorka:PhDr. Václava Tomická, Ph.D., v rozsahu 8 hodin


Speciálně pedagogická intervence – reedukace SPU a poruch pozornosti v předškolním věku, na 1. a 2. stupni ZŠ (Praha), v termínu 28.3.2013, lektorka:Mgr. Irena Mýtinová, v rozsahu 8 hodin


Speciálně pedagogická intervence – reedukace SPU a poruch pozornosti v předškolním  věku, na 1. a 2. stupni ZŠ (Praha), v termínu 21.3.2013, lektorka:Mgr. Irena Mýtinová, v rozsahu 8 hodin


Bálintovská skupina pro školní psychology (Praha), termín: 14.3.2013, lektorka: PhDr. Sylva Hönigová, v rozsahu 5 hodin


Prevence návykových látek a nelátkové závislosti (Praha), termín: 7.3.2013, lektoři: PhDr. Roman Gabrhelík, Ph.D., a Mgr. Jaroslav Šejvl, v rozsahu 6 hodin


Práce se třídou jako dynamickou skupinou (Praha), v termínu 21.-22.2.2013, lektorka: Mgr. Renata Vordová, v rozsahu 12 hodin


Podpora při řešení problematických situací v práci odborných pracovníků SVP formou bálintovské skupiny (Praha), v termínu 7.-8.2.2013, lektor: PhDr. Vlastimil Sojka, v rozsahu 14 hodin


Krizové intervence ve škole (Praha), v termínu 7.2.2013, lektor: PhDr. Richard Braun, Ph.D., v rozsahu 7 hodin


Problematika užívání PC a sociálních sítí orientovaná na téma kyberšikany (Brno), termín: 7.2.2013, lektoři: Mgr. Jaroslav Vacek a Jan Hlaváč, v rozsahu 8 hodin


Prevence návykových látek a nelátkové závislosti (Praha), termín: 5.2.2013,      lektoři: PhDr. Roman Gabrhelík, Ph.D. a Mgr. Jaroslav Šejvl, v rozsahu 6 hodin


Speciálně pedagogická diagnostika v práci školního speciálního pedagoga-II. (Praha), termín: 24.1.2013, lektor: Mgr. Irena Mýtinová, v rozsahu 8 hodin


Krizové intervence ve škole (Praha), termín: 18.1.2013, lektor: PhDr. Richard Braun, PhD., v rozsahu 7 hodin


 Diagnostika jazykových schopností dítěte předškolního věku (Praha), termín:  15. a 16.1.2013, lektoři:   Mgr. Gabriela Málková Seidlová, Ph.D. a  PhDr. Filip Smolík, Ph.D., v rozsahu 10 hodin