Seznam vzdělávacích akcí 2014

pro školní psychology a speciální pedagogy

Orientační logopedické vyšetření (OLV) (Praha), v termínu 27.2.2014, lektorka: PhDr. Václava Tomická, Ph.D., v rozsahu 8 hodin

The Intelligence and Development Scales (IDS)(Praha), v termínu 27.2.2014,   lektorka: PhDr. Dana Krejčířová, Ph.D., v rozsahu 6 hodin

Vedení dětské skupiny pro děti s problémovým chováním (Praha), v termínu 6.3.2014, lektorky: PhDr. Veronika Pavlas Martanová, Ph.D. a Mgr. Kateřina Spěváková, v rozsahu 9 hodin

Psychohygiena (Praha), v termínu 13.3.2014, lektorka: Mgr. Dana Forýtková, v rozsahu 6 hodin

Podpora sociálně znevýhodněných žáků a žáků z ciziny ve škole (Praha), v termínu 20.3.2014, lektorka: Mgr. Pavla Jirásková, v rozsahu 8 hodin

Speciálně pedagogická reedukace – workshop (Praha), v termínu 27.3.2014, lektorka: Mgr. Jaromíra Brichtová, v rozsahu 8 hodin

The Intelligence and Development Scales (IDS) (Praha), v termínu 28.3.2014, lektorka: PhDr. Dana Krejčířová, Ph.D., v rozsahu 6 hodin

Podpora nadaných žáků na 1. stupni ZŠ, tvorba a realizace IVP (Praha), v termínu 3.4.2014, lektorka: PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D., v rozsahu 8 hodin

Podpora sociálně znevýhodněných žáků a žáků z ciziny ve škole (Praha), v termínu 10.4.2014, lektorka: Mgr. Pavla Jirásková, v rozsahu 8 hodin

Podpora při řešení problematických situací v práci školního psychologa (Praha),

v termínu 16.-17.4.2014, lektor: PhDr. Vlastimil Sojka, v rozsahu 16 hodin

Orientační logopedické vyšetření (OLV) – workshop (Praha), v termínu 17.4.2014, lektorka: PhDr. Václava Tomická, Ph.D., v rozsahu 6 hodin

The Intelligence and Development Scales (IDS) (Brno), v termínu 24.4.2014,  lektorka: Mgr. Soňa Baldrmannová, v rozsahu 6 hodin

Konflikty a jejich zvládání – workshop (Praha), v termínu 25.4.2014, lektorka: PhDr. Šárka Dynáková, Ph.D., v rozsahu 7 hodin