Seznam vzdělávacích akcí 2012

pro školní psychology a speciální pedagogy


Úvodní vzdělávací seminář pro začínající školní psychology: Koncepce poradenských služeb ve škole (Praha), termín: 5.4.2012, lektoři: PhDr. Jana Zapletalová a PhDr. Richard Braun, PhD., v rozsahu 8 hodin


 Úvodní vzdělávací seminář pro začínající školní psychology: Koncepce poradenských služeb ve škole (Praha), termín: 27.4.2012, lektoři: PhDr. Jana Zapletalová a PhDr. Richard Braun, PhD., v rozsahu 7 hodin


Metakognice a psychodidaktika v práci školního psychologa (Praha), termín: 21.6.2012, lektoři: Prof.Doc. Stanislav Štech, CSc., PhDr. Jana Zapletalová, v rozsahu 7 hodin


Týrané a zneužívané dítě z pohledu rodiny, školy a Policie ČR (Praha), termín: 21.6.2012, lektorka: PhDr. Alena Plšková, v rozsahu 7 hodin


Poskytování poradenských služeb a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve školských právních předpisech (Praha), termín 26.6.2012, lektorka: PhDr. Ivana Slavíková, v rozsahu 6 hodin


Týrané a zneužívané dítě z pohledu rodiny, školy a Policie ČR (Praha), termín: 28.6.2012, lektorka: PhDr. Alena Plšková, v rozsahu 7 hodin


Podpora při řešení problematických situací v práci školního psychologa formou bálintovské skupiny (Praha), termín: 28.6.2012, lektor: PhDr. Vlastimil Sojka, v rozsahu 7 hodin


Poruchy chování specifické/nespecifické (Brno), termín: 28.6.2012, lektorky: PhDr. Naděžda Kubíčková a PhDr. Lenka Skácelová, v rozsahu 7 hodin


Úvodní vzdělávací seminář pro začínající školní speciální pedagogy: Školní
speciální pedagog a systém školy; Co dělá školní speciální pedagog? (Praha), termín: 12.4.2012, lektorka: Mgr. Jana Mrázková, v rozsahu 7 hodin


Poskytování poradenských služeb a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve školských právních předpisech (Praha), termín: 19.6.2012, lektorka: PhDr. Ivana Slavíková, v rozsahu 6 hodin


Vedení dokumentace na školním poradenském pracovišti, dokumentace školního speciálního pedagoga (Praha), termín: 20.8.2012, lektoři: PhDr. Václava Tomická, Ph.D., PaedDr. Petr Hanák, Ph.D., v rozsahu 8 hodin


Úvod do první pomoci při šikaně a kyberšikaně (Praha), termín: 21.8.2012,  lektor: PaedDr. Michal Kolář, v rozsahu 8 hodin


Rozbor zpráv z vyšetření žáků ve školském poradenském zařízení, možnosti aplikace závěrů z vyšetření ve vzdělávacím procesu (Praha), termín: 21.8.2012, lektorka: PhDr. Václava tomická, Ph.D., v rozsahu 8 hodin


Práce se třídou – workshop školních speciálních pedagogů (Praha), termín: 22.8.2012, lektorky: Mgr. Iva Burešová, Mgr. Martina Fialová, v rozsahu 8 hodin


SPU u žáků středních škol – program rozvoje učebních strategií (Praha),
termín: 22.8.-23.8.2012, lektorka: PhDr. Lenka Morávková Krejčová, Ph.D., v rozsahu 16 hodin


Úvod do první pomoci při šikaně a kyberšikaně (Praha), termín: 23.8.2012, lektor: PaedDr. Michal Kolář, v rozsahu 8 hodin


Spolupráce školního speciálního pedagoga v týmu školy (Praha), termín: 23.8.2012, lektorka: Mgr. Jana Mrázková, v rozsahu 7 hodin

Práce se třídou (Praha), termín: 24.8.2012, lektor: PhDr. Richard Braun, Ph.D.,  v rozsahu 8 hodin


Organizace činností školního poradenského pracoviště, spolupráce v týmu z pohledu školního psychologa (Praha), termín: 24.8.2012, lektorka: Mgr. Věra Kramerová, v rozsahu 8 hodin


Organizace činností školního poradenského pracoviště, spolupráce v týmu z pohledu školního psychologa (Praha), termín: 24.8.2012, lektorky: PhDr. Étel Smékalová, Ph.D. a PhDr. Jana Zapletalová, v rozsahu 8 hodin


Základní výcvikový kurz – první pomoc při šikanování (Praha), termíny: 24.8.2012 a 27.8.2012, lektor: PaedDr. Michal Kolář, v rozsahu 16 hodin 8 hodin


Práce se třídou – workshop (Praha), termín: 27.8.2012, lektorky: PhDr. Alice Vašáková, Ph.D., PhDr. Věra Kramerová, PhDr. Marie Nosálková, v rozsahu 8 hodin


Vedení dokumentace školního psychologa (Praha), termín: 28.8.2012, lektorka: PhDr. Jana Zapletalová, v rozsahu 7 hodin


Práce s dokumentací školského poradenského zařízení (PPP) (Praha), termín: 30.8.2012, lektorky: PhDr. Hana Plucarová a PhDr. Sylva Hönigová, v rozsahu 7 hodin


SORAD – sociometricko ratingový dotazník (Praha), termín: 30.8.2012, lektoři: Mgr. Karolina Homolová, Mgr. Pavel Doležel, v rozsahu 8 hodin


Stres a škola z pohledu školního psychologa (Praha), termín: 20.9.2012, lektorky: MUDr. Dana Holubová, PhDr. Veronika Čermáková, v rozsahu 8 hodin


Stres a škola z pohledu školního psychologa (Praha), termín: 12.10.2012, lektorky: Mgr. Jana Krištofová, PhDr. Veronika Čermáková, v rozsahu 8 hodin


Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v ZŠ podle individuálních vzdělávacích plánů (IVP) (Praha), termín: 18.10.2012, lektorka: Mgr. Eva Brychnáčová, v rozsahu 8 hodin


Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami s podporou asistenta pedagoga (Praha), termín: 25.10.2012, lektorka: PhDr. Marta Teplá, v rozsahu 8 hodin


Základní výcvikový kurz – První pomoc při šikanování (2. A 3. část) (Praha), termíny: 4.10. a 1.11.2012, lektor: PaedDr. Michal Kolář, v rozsahu 16 hodin  8 hodin


Třístupňový model péče v řešení rizik školního selhávání školním specialistou – školním speciálním pedagogem (Praha), termín 1.11.2012, lektorka: Mgr. Jiřina Bednářová, v rozsahu 8 hodin


Speciálně pedagogická diagnostika v práci školního speciálního pedagoga – I. (Praha), termín: 1.11.2012, lektorka: Mgr. Irena Mýtinová, v rozsahu 8 hodin


Patologie v dospívání z pohledu psychiatra (Praha), termín: 14.11.2012, lektorka: MUDr. Dana Holubová, v rozsahu 7 hodin


Tři stupně metodické podpory – 3MP (Praha), termín: 15.11.2012, lektoři:
PhDr. Václav Mertin, PhDr. Sylva Hönigová a PhDr. Pavla Cimlerová, v rozsahu 8 hodin


Vzdělávání žáků se spec. vzdělávacími potřebami v ZŠ podle individuálních vzdělávacích plánů (IVP) (Praha), termín: 22.11.2012, lektorka: Mgr. Eva Brychnáčová, v rozsahu 7 hodin


Podpora při řešení problematických situací v práci školního psychologa a školního speciálního pedagoga formou bálintovské skupiny (Praha), termín: 22.-23.11.2012, lektor: PhDr. Vlastimil Sojka, v rozsahu 16 hodin


Patologie v dospívání z pohledu psychiatra (Praha), termín: 28.11.2012, lektorka: MUDr. Dana Holubová, v rozsahu 7 hodin


Speciálně pedagogická diagnostika v práci školního speciálního pedagoga – I. (Praha), termín: 29.11.2012, lektorka: Mgr. Irena Mýtinová, v rozsahu 8 hodin


Podpora při řešení problematických situací v práci školního psychologa a speciálního pedagoga formou bálintovské skupiny (Praha), termín: 29.-30.11.2012, lektor: PhDr. Vlastimil Sojka, v rozsahu 16 hodin