Čtvrtletník Vzdělávání

Časopis, který vychází čtyřikrát ročně, přináší informace o současném dění v českém školství a zároveň ukazuje, jak se na něm podílí Národní ústav pro vzdělávání. Věnuje pozornost změnám, které se chystají či zavádějí, představuje novinky a projekty z oblasti všeobecného i odborného vzdělávání. 

Vzdělávání 1-2017

NÚV se stal kontaktním místem pro aktivity DigiKoalice v ČR. Informujeme také o novém projektu PPUČ, který podpoří učitele v tom, jak efektivně rozvíjet gramotnosti jejich žáků. Publikujeme výsledky výzkumu  Přechod absolventů škol na trh práce. Upozorňujeme na m etodické publikace k profilové části maturitní zkoušky v osmi oborech vzdělání. 

 

Vzdělávání 2-2016

Květnové číslo newsletteru Vzdělávání se zaměřuje na nový projekt Podpora krajského akčního plánování (P-KAP). Představujeme cíle a obsah projektu P-KAP i připravované aktivity a tváře, které stojí za jeho realizací.

 

Vzdělávání 1-2016

Aktuální číslo newsletteru se zabývá mimojiné znovuzavedením státních zkoušek z psaní na klávesnici, novou klasifikací ISCED 2011 nebo tématem  Jak učit matematiku ve třídách se žáky-cizinci. Referuje také o tom, jak jsou absolventi spokojeni se svým vzděláním , o novém digifoliu věnovaném alternativní výuce dějepisu na RVP.CZ a přináší tři zajímavé články z odborného vzdělávání v zahraničí. 

 

Vzdělávání 4-2015

O tom, co hýbe světem vzdělávání a jak se to odráží v práci Národního ústavu pro vzdělávání (NÚV), se můžete tentokrát dočíst i ve formě elektronického newsletteru . Dozvíte se například kde hledat pracovní verzi upravovaného RVP ZV nebo jaké výsledky přinesl školám, školním jídelnám a rodičům žáků 1. až 5. tříd program Pohyb a výživa. Informovat bychom Vás chtěli také o nové metodě výuky matematiky, která využívá aktuální mediální texty.  Klidný závěr tohoto roku a šťastný start do nového Vám přeje NÚV

 

Vzdělávání 3-2015

Oslabení žáci budou mít individuální péči. Školy se naučily oslovovat dospělé. Závěrečné zkoušky podle jednotného zadání. Soutěž a novinky Europassu. Písemné zkoušky se mohou skládat na počítači. NÚV na veletrhu práce Profesia days 2015. zprávy z pojektů NSK2, LAMS, TRAWI, UNIV 3. Pospolu: Školám by mělo víc záležet na kvalitě. Novinky ReferNetu. Jakou mají Češi úroveň EQF? Přijímací řízení na střední školy na Slovensku. Nerovnoměrný návrat Evropy k růstu zaměstnanosti. Které profese jsou perspektivní v České republice?

 

Vzdělávání 3/2015

Oslabení žáci budou mít individuální péči. Školy se naučily oslovovat dospělé. Závěrečné zkoušky podle jednotného zadání. Soutěž a novinky Europassu. Písemné zkoušky se mohou skládat na počítači. NÚV na veletrhu práce Profesia days 2015. zprávy z pojektů NSK2, LAMS, TRAWI, UNIV 3. Pospolu: Školám by mělo víc záležet na kvalitě. Novinky ReferNetu. Jakou mají Češi úroveň EQF? Přijímací řízení na střední školy na Slovensku. Nerovnoměrný návrat Evropy k růstu zaměstnanosti. Které profese jsou perspektivní v České republice?

 

Vzdělávání 2/2015

Vážení čtenáři, po vleklých kontroverzích a za cenu různých ústupků byla schválena dlouho očekávaná novela školského zákona. Obsahuje i paragrafy týkající se podpory zdravotně znevýhodněných žáků, ovšem bez formulací, které umožňovaly různou interpretaci a vzbudily tak velkou kritiku. Naopak další sporné části z novely vypadly – nebude tedy vytvořen registr pedagogických pracovníků a ani domácí vzdělávání na druhém stupni ZŠ se nedočkalo svého uzákonění. Prezident Miloš Zeman novelu podepsal 1. dubna 2015 navzdory svým výhradám proti začleňování části handicapovaných žáků do standardních tříd. V polovině května proběhne tradiční seminář o celoživotním vzdělávání v Kroměříži, který se letos zapojuje do kampaně Roku průmyslu a technického vzdělávání. Toto číslo čtvrtletníku proto obsahuje řadu článků o celoživotním vzdělávání a tématu je věnována i příloha, kde najdete např. reportáž o tom, jak se stát sklářem. Inspirativní čtení přeje Zoja Franklová

 

Vzdělávání 1/2015

1_15-1.jpg Z obsahu: Kdo nedokončí vysokou školu / Čeští žáci zabodovali v ICT gramotnosti  /  Existují v zahraničí jednotné přijímací zkoušky?  /  Zdraví až do důchodu díky změně profese

 

Vzdělávání 3-4/2014

3_14-1.jpg Z obsahu: Chybí kompetentní odborníci; Nový projekt vyškolí 300 lektorů a mentorů; V USA se diskutuje o definitivě učitelů; 100 000 lidí už získalo profesní kvalifikaci. Příloha: Inspirace z oborových didaktik.

 

Vzdělávání 2/2014

2_14-1.jpg Z obsahu: Chystá se vzkříšení mistrovských zkoušek; Jaké služby poskytuje NICM; Polemika kolem maturit; Příklady využití systému ECVET; Co už vykonal projekt UNIV 3; Finský úspěch je založen na učitelích.

 

Vzdělávání 1/2014

1_14.jpg Z obsahu: Proč se starat o nadané žáky; Děti stále méně baví čtení; Jak vypadá český rámec kvalifikací; Výsledky projektu Matematika s chutí; Evropská síť ReferNet umožňuje srovnání; Velká Británie: „revoluce“ v učebních oborech a další zajímavosti.

 

Vzdělávání 4/2013

4_13-1.jpg Z obsahu: Školní inspekce už nebude formální; Zahrada hrou zvítězila v soutěži EDUína; Ověřování kvality programů primární prevence; Workshopy o vlastním hodnocení škol; NSK pomáhá při rekvalifikacích; Předčasné odchody žáků ze středních škol; Příloha: Chronologie událostí ve školství roku 2013.

 

Vzdělávání 3/2013

3_13-1.jpg Z obsahu: Předvolební diskuse o školství, Nezaměstnanost absloventů, Injekce pro kariérové poradenství, Nové standardy mají pomoci učitelům, Školy se změnily v centra celoživotního učení. Příloha: Cizí jazyky ve škole.

 

Vzdělávání 2/2013

2_13.jpg Ve druhém čísle čtvrtletníku VZDĚLÁVÁNÍ přinášíme další informace a zajímavosti z různých vzdělávacích oblastí, například o Mistrovství ČR v grafických předmětech, Jak absolventi využívají svou kvalifikaci, jaký je zájem o absolventy pracovních stáží, článek Postsekundární vzdělávání v zemích OECD a v samostatné příloze diskusi o vzdělávání.

 

Vzdělávání 1/2013

1_13.jpg V tomto vydání vás chceme upozornit na úspěšnou reformu ZUŠ, v rozhovoru se věnujeme tématu inkluze ve školách, dále přinášíme např. reportáž ze střední školy v Hubálově, zajímavosti o financování studia v zemích OECD a v příloze téma Profesní kvalifikace.

 

Vzdělávání 4/2012

4_12.jpg Ve čtvtém čísle najdete články o desetileté činnosti ReferNetu, podpoře žáků se zdravotním postižením i ohrožených mladých lidech v Evropě. Jako téma jsme pro vás vybrali článek o prevenci rizikového chování žáků a v příloze se věnujeme dvaceti letům působení fiktivních firem v ČR.

 

Vzdělávání 3/2012

3_12.jpg V tomto čísle se dočtete o moderní výuce jazyků metodou CLIL, uměleckých řemeslech v současnosti, neformálním učňovství v afrických zemích nebo jak si žáci vybírají školu a budoucí profesi... a mnoho dalšího.

 

Vzdělávání 2/2012

2_12.jpg Ve druhém čísle čtvrtletníku VZDĚLÁVÁNÍ přinášíme další informace a zajímavosti z různých vzdělávacích oblastí, například aktuality z Metodického portálu, informace o jazykovém pasu, o revizi kurikula v zahraničí a podzaměstnanosti mladých lidí v Evropské unii. Samostatná příloha je věnovaná problematice mateřských škol v České republice.

 

Mateřské školy a reforma

Příloha druhého čísla čtvrtletníku Vzdělávání je věnována problematice mateřských škol v České republice.

 

Vzdělávání 1/2012

1_12.jpg Nabízíme Vám první číslo čtvrtletníku VZDĚLÁVÁNÍ, který od začátku roku 2012 vydává Národní ústav pro vzdělávání. Navazuje jak na bulletin Odborné vzdělávání, který připravoval NÚOV, tak na Noviny VÚP. Od nynějška budeme přinášet informace o vzdělávání všeobecném, odborném, uměleckém i jazykovém a také o problematice pedagogicko-psychologického poradenství. Ve čtvrtletníku se dočtete nejen o činnosti NÚV a projektech, které má na starosti, ale také o dění přímo na školách a názorech pedagogů i odborníků z jiných organizací. Věříme, že tato změna pro Vás bude zajímavá, a těšíme se i na Vaše náměty či příspěvky. Přejeme Vám příjemné a inspirativní čtení.