Zajímavosti ze zahraničí

 

Nízká kvalifikace může přecházet z jedné generace na druhou

V EU klesá počet lidí s nízkou úrovní kvalifikace. Zatímco v roce 2015 jich bylo 21 %, v roce 2025 to bude jen 14 %. Budou ale častěji nezaměstnaní nebo budou vykonávat špatně placená a nejistá zaměstnání. Nízká kvalifikace přitom může přecházet z jedné generace na druhou. Více v článku zde.

Odborné vzdělávání podporuje inovace

Vliv středoškolského vzdělávání na inovace se zvyšuje. Budou-li střední školy u svých žáků rozvíjet schopnost inovovat, může to přinést značný ekonomický a sociální prospěch. EU proto v červnu 2015 potvrdila inovace jako princip modernizace OVP. Více v článku zde.

Hesensko mobilizuje méně kvalifikované pracovníky

V Německu je již dnes patrný nedostatek kvalifikované pracovní síly, který se zřejmě bude dále zvyšovat. Spolková země Hesensko proto zahájila v roce 2015 program ProAbschluss, díky němuž mohou nekvalifikovaní pracovníci získat odpovídající profesní kvalifikaci. Více v článku zde.


Všechna témata najdete podrobněji ve Zpravodaji Odborné vzdělávání v zahraničí 1/2016