Co o vás řekne EQF zaměstnavatelům v zahraničí?

Údaj o EQF (Evropském rámci kvalifikací) ukáže zaměstnavateli vaši úroveň kvalifikace, která je mezinárodně srovnatelná a srozumitelná v celé Evropě. Zahraničnímu zaměstnavateli, který nerozumí českému vysvědčení nebo výučnímu listu, pomocí zkratky EQF a čísla 1-8 ukážete, co umíte a co od vás mohou v pracovní rovině očekávat.

Jakou máte úroveň kvalifikace (EQF)?

EQF má osm úrovní, do kterých lze zařadit všechny kvalifikace. Úrovně EQF jsou popsány znalostmi, dovednostmi a kompetencemi.

Svou úroveň kvalifikace si můžete zjistit v první řadě podle svého dosaženého vzdělání. Pokud jste držitelem osvědčení o získání profesní kvalifikace podle NSK (Národní soustavy kvalifikací), je u ní vždy uvedená příslušná úroveň EQF.

ÚROVEŇ EQF

DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ

PŘÍKLADY KVALIFIKACÍ V NSK

8

vysokoškolské – doktorský studijní program

 -
7

vysokoškolské – magisterský studijní program

Lektor dalšího vzdělávání, Manažer kvality

6

vysokoškolské – bakalářský studijní program,
vyšší odborné vzdělání,
vyšší odborné vzdělání v konzervatoři

Manažer projektu, Technik kvality

5  -

Personalista, Průvodce cestovního ruchu

4

střední vzdělání s maturitní zkouškou
(všeobecné i odborné)

Horský průvodce, Chirurgický nástrojař

3

střední vzdělání s výučním listem
(délka studia 3 roky)

Ovocnář, Montér výtahů

2

základní vzdělání,
střední vzdělání (bez výučního listu),
střední vzdělání s výučním listem
(délka studia 2 roky)

Asfaltér, Dlaždič

1

základy vzdělání (základní škola speciální)

 -


Nejčastějšími úrovněmi české populace je úroveň EQF 2, 3 a 4.

nejcastejsi-eqf.png

holka-diplom.png

Kde je údaj o EQF uveden?
Vysvědčení, výuční listy a diplomy

Podle vyhlášky č. 3/2015 Sb., o některých dokladech ve vzdělávání, vydané v roce 2015, se od 1. 10. 2017 povinně objeví údaj o úrovni Evropského rámce kvalifikací (EQF) na absolventských vysvědčeních, výučních listech a diplomech o absolutoriu. Změna se týká základních, středních, vyšších odborných škol a konzervatoří. Součástí vyhlášky jsou nové formuláře vysvědčení a dalších dokladů. 

Přehled dokladů ve vzdělávání a příslušné úrovně EQF:

  • Vysvědčení o získání základního vzdělání v základní škole a vysvědčení o ukončení kursu pro získání základního vzdělání – EQF 2
  • Vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční listy absolventů dvouletých oborů – EQF 2
  • Vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční listy absolventů tříletých oborů – EQF 3
  • Vysvědčení o maturitní zkoušce – EQF 4
  • Vysvědčení o absolutoriu v konzervatoři a diplom o absolutoriu v konzervatoři – EQF 6
  • Vysvědčení o absolutoriu a diplom o absolutoriu ve vyšší odborné škole – EQF 6

Dokumenty Europassu

Více informací najdete na www.europass.cz.

Osvědčení o získání profesní kvalifikace
Na všech osvědčeních o získání profesní kvalifikace (v rámci Národní soustavy kvalifikací) je od roku 2012 uvedena úroveň EQF v kolonce nazvané Kvalifikační úroveň podle Evropského rámce kvalifikací (EQF), příp. Corresponding level of the European Qualifications Framework (EQF).

Související odkazy: