Podpora pro další plánování a řízení změn v oblasti polytechnického vzdělávání

Polytechnické vzdělávání, ať už jde o technickou složku, přírodovědné vzdělávání či environmentální tematiku, patří a nadále bude patřit k prioritním tématům v tuzemském i celosvětovém měřítku.

Co můžete využít při svém dalším akčním plánování a řízení změn v oblasti polytechnického vzdělávání? 

Nabízíme i krátká shrnutí přínosů při sladění priorit a vzájemné spolupráci mezi krajem (zřizovatelem škol i tvůrcem regionální vzdělávací politiky) a školami v Pardubickém, Ústeckém kraji, v Hlavním městě Praze či v Karlovarském kraji

A také zajímavosti z akčního plánování v krajích a ve školách, které prozradila dotazníková šetření, která se uskutečnila v průběhu projektu třikrát, publiková pod názvem "Víte, že?"