další služby

Kde se s tím, co dělá NÚV, můžete ještě setkat

Koordinační centrum EQF 

(Evropský rámec kvalifikací)

Centrum fiktivních firem - CEFIF 

koordinuje činnost sítě fiktivních firem v České republice.

Státní těsnopisný ústav 

metodické pracoviště pro výuku předmětu písemná a elektronická komunikace na středních školách 

Metodický portál RVP.CZ 

nabízí metodicko-didaktickou podporu pedagogům

informační systém Infoabsolvent.cz 

nabízí pomoc při hledání vzdělávací a profesní dráhy

ReferNet 

je informační síť k výměně, shromažďování a šíření informací z oblasti odborného  vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů 

Vzdělávání a práce 

portál propojuje zájemce o práci, nabídku vzdělávání a firmy hledající zaměstnance. 

národníkvalifikace.cz  

soustava celostátně uznávaných profesních kvalifikací v ČR

portál Čeština pro cizince 

nabízí přehledné a úplné informace pro cizince, kteří žádají o trvalý pobyt v ČR nebo o udělení státního občanství ČR a budou skládat zkoušku z českého jazyka nebo zkoušku z českých reálií.

SÍŤ TTnet 

sdružuje vzdělavatele učitelů odborných předmětů, výcviku a praxe, instruktorů a lektorů odborného vzdělávání