Další porada se týkala oboru Potravinářské práce

Porada se uskutečnila v Národním ústavu pro vzdělávání dne 18. září 2019. Podle názoru účastníků je nejvíc třeba zrevidovat témata písemné zkoušky, protože v současnosti jsou příliš náročná pro žáky oboru kategorie E.


Porady se zúčastnili zástupci sedmi škol: SPŠ, OŠ a ZŠ Nové Město nad Metují, SOU Uherský Brod, OU Vyšehrad Praha 2, OU a PŠ Hlučín, SŠ živnostenská Sokolov, OU a PŠ Mohelnice, OU Chroustovice. Za NÚV byli přítomni: gestor Nové závěrečné zkoušky Hana Hušáková, garantka oboru Jana Nováčková, editorka jednotného zadání Renata Pyrochtová a administrátorka tvorby JZZZ Dana Kočková.

Zástupci škol a pracovníci NÚV se shodli na těchto závěrech:

Ústní zkouška

Přítomní se shodli na tom, že témata pro ústní zkoušku v podstatě vyhovují. Je však potřeba ještě provést revizi z hlediska jejich aktuálnosti a dále vyjmout z nabídky témata „cukrovinkářská“ a přidat témata „pekařská“.

Praktická zkouška

Účastníci se shodli, že témata praktické zkoušky budou i nadále sestávat ze dvou výrobků. Nově ale budou témata sestavena tak, aby obsahovala jeden výrobek náročnější a druhý méně náročný. Délka zkoušky zůstává 1 den a 7 hod.

Písemná zkouška

Zástupci škol se shodli, že písemná zkouška je ve srovnání s jinými obory kategorie E velmi náročná. Je tedy potřeba provést následující změny:
- Test: místo čtyř variant odpovědi bude obsahovat jen tři varianty a je třeba odstranit náročné formulace.
- Technologie: budou odstraněny úkoly ze „strojů“, je třeba zvolit jednodušší formulace, kratší otázky a jednoduché odpovědi.
- Přepočet surovin: bude upraveno bodování (5 b.) a počet výpočtů v úkolu (5).
- Odborná terminologie: je třeba zjednodušit a přebodovat úkoly (2 b.).
- Suroviny a výživa: aktualizovat a zvolit jednodušší formulace.

Přesto, že je písemná zkouška v oboru Potravinářské práce považována za příliš náročnou, přešla jedna ze škol na elektronickou formu zkoušky a je s ní velmi spokojena. Mgr. Terezie Petrovičová, která je zástupkyní ředitele SŠ živnostenské v Sokolově, na poradě vylíčila, jak byli napřed kantoři proti elektronické zkoušce, pak ji otestovali, začala se jim líbit, a tak ji používají naostro v deseti oborech včetně Potravinářských prací. „Zaznamenali jsme, že žáci přikládají zkoušce na počítači větší význam a zcela nečekaně se jejich úspěšnost při písemce zvýšila o 12 procentních bodů,“ upřesnila zástupkyně Petrovičová.

Jestliže budou práce na revizi banky úkolů ukončeny do konce roku, může být banka zpřístupněna k testování v lednu 2020.