Publikace a tiskové zprávy

Nabídka publikací a magazínů, které vznikly během projektu Nová závěrečná zkouška 2. Přinášejí zkušenosti ze zavádění jednotných závěrečných zkoušek v minulých letech i rady jak postupovat při jejich organizaci ve školách.


Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání převzalo od 1. října 2019 agendu závěrečné zkoušky v oborech vzdělání s výučním listem

Od 1. října 2019 byla převedena agenda zajišťování závěrečné zkoušky v oborech s výučním listem z Národního ústavu pro vzdělávání (NÚV) na Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV). Stalo se tak na základě Opatření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z 26. června 2019.

 

Jak uspořádat písemnou zkoušku na počítači

Národní ústav pro vzdělávání připravil metodický návod "Písemná zkouška na počítači. Praktický návod pro správce školních sítí, hodnotitele a další učitele." Příručka má pomoci všem pedagogům, kteří na školách připravují písemné zkoušky v elektronické formě. Tyto e-zkoušky mohou provádět žáci už v sedmdesátce oborů vzdělání.

 

Nová metodika pro rok 2018/2019

Zveřejňujeme publikaci Závěrečná zkouška podle jednotného zadání ve škole. Školní rok 2018/2019. Tuto metodickou publikaci v elektronické podobě vydáváme na pomoc pedagogům, kteří ve školách připravují závěrečné zkoušky.

 

Česká školní inspekce kladně hodnotí jednotné závěrečné zkoušky

ČŠI se ve své výroční zprávě za školní rok 2017/2018 věnuje také ukončování vzdělávání ve středních školách, a to jak v maturitních, tak v nematuritních oborech. Tyto informace jsou v podkapitole 4.3.3, na str. 128 až 131.

 

Aktualizovaná metodika pro školy

Aktualizované vydání metodiky pro přípravu jednotných závěrečných zkoušek obsahuje seznam oborů vzdělání, pro které již byla vytvořena banka úkolů. V těch je možné (nikoli ale povinné) skládat písemnou zkoušku ve školním roce 2017/2018  elektronicky.

 

Metodika pro rok 2017/2018

Metodická publikace s názvem "Závěrečná zkouška podle jednotného zadání ve škole. Školní rok 2017/2018" je určena všem pedagogům, kteří mají na školách na starosti závěrečné zkoušky, a samozřejmě i všem dalším, kteří se o problematiku zajímají. Upozorňuje na změny, ke kterým dochází v tomto školním roce, a poskytuje podrobný návod, jak při přípravě závěrečných zkoušek postupovat. 

 

Závěrečná zkouška podle jednotného zadání ve škole. Školní rok 2016/2017

Tato praktická metodická publikace NÚV byla aktualizována v září 2017. Přináší kompletní informace o tom, jak ve škole pracovat s jednotnými zadáními. Najdete tu organizační pravidla pro všechny části závěrečných zkoušek. Nově je zpracována část věnovaná podmínkám pro žáky se SVP. Další změna se týká otázek ze světa práce, které byly v minulém období podstatně aktualizovány. V příloze také najdete podrobný návod, jak postupovat při pořádání písemné zkoušky v elektronické podobě.

 

Česká televize informovala o závěrečných zkouškách

Svou reportáž o jednotných zavěrečných zkouškách natočila ČT v SOU gastronomie a podnikání na Černém Mostě. Ukázala praktickou zkoušku v oborech Kuchař a Prodavač květin. ČT zdůraznila také vliv zaměstnavatelů na obsah závěrečných zkoušek.

 

Závěrečné zkoušky začínají 1. června

Na některých školách je žáci budou skládat elektronicky.

 

Závěrečná zkouška podle jednotného zadání ve škole. Školní rok 2016/2017

Nová metodická publikace NÚV přináší kompletní informace o tom, jak ve škole pracovat s jednotnými zadáními. Najdete tu organizační pravidla pro všechny části závěrečných zkoušek. Nově je zpracována část věnovaná podmínkám pro žáky se SVP. Další změna se týká otázek ze světa práce, které byly v minulém období podstatně aktualizovány. V příloze také najdete podrobný návod, jak postupovat při pořádání písemné zkoušky v elektronické podobě.

 

Závěrečná zkouška podle jednotného zadání ve škole. Školní rok 2015/2016

Nová metodická pomůcka vydaná v Národním ústavu pro vzdělávání v březnu 2016 přináší praktické rady, jak získat jednotná zadání, jak s nimi ve škole zacházet, jak pracovat s informačním systémem nové závěrečné zkoušky a jakým způsobem uspořádat závěrečné zkoušky pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

 

Naše škola koná novou závěrečnou zkoušku ve firmě

Metodický materiál k zajištění praktické zkoušky podle jednotného zadání na reálném pracovišti – ve firmě, v podniku, v soukromé podnikatelské instituci.

 

Jednotné závěrečné zkoušky – podpora žáků učebních oborů

Pod tímto názvem byla vydána závěrečná zpráva projektu Nová závěrečná zkouška 2. Shrnuje vše podstatné z průběhu tohoto i předcházejících projektů, ve stručné formě seznamuje s koncepcí nové závěrečné zkoušky a přináší informace potřebné pro použití jednotných zadání ve školách a nastiňuje další vývoj jednotných zkoušek po skončení projektu.

 

Závěrečná zkouška podle jednotného zadání ve škole. Školní rok 2014/2015

Metodická publikace přináší návod, jak má škola postupovat při organizování závěrečných zkoušek podle jednotného zadání.

 

Vyhodnocení závěrečných zkoušek podle jednotného zadání 2013/2014

Publikace přináší vyhodnocení připomínek k průběhu závěrečných zkoušek a jejich úrovni. Jde na jedné straně o pohled škol, které se vyjadřovaly k náročnosti témat a jejich úrovni, a na druhé straně názory zaměstnavatelů, kteří hodnotili jednotlivá témata z hlediska praxe.

 

Metodika tvorby témat jednotného zadání pro školní rok 2013/2014

Tato metodická příručka k tvorbě JZZZ je určena editorovi jednotného zadání závěrečné zkoušky příslušného oboru vzdělání ve školním roce 2013–2014. Při přípravě jednotného zadání v projektu Nová závěrečná zkouška 2 (NZZ_2) se navazuje v naprosté většině oborů na tvorbu témat jednotného zadání z minulého školního roku, která byla ukončena v červenci 2013.