Gramotnosti v předškolním vzdělávání

V této sekci budeme umisťovat výstupy odborné popdpory zakládání a rozvoje gramotností u předškolních dětí. 

V prosinci 2015 vydal Národní ústav pro vzdělávání publikaci kolektivu autorů Irena Finková, Jakub Holec, Hana Horká, Magdaléna Chladilová, Hana Splavcová, Hana Stadlerová Podpora rozvoje přírodovědné gramotnosti v předškolním vzdělávání. 

Příručka obsahuje úvodní teoretickou část, seznamující s podstatou přírodovědné gramotnosti, se základy myšlení k ochraně životního prostředí a přírodních zdrojů. Druhá, praktická část je rozdělena do několika bloků. Najdete zde propojení přírodovědné gramotnosti s výtvarnými činnostmi, inspiraci pro práci s dětmi včetně popisu několika konkrétních činností ověřených v praxi mateřských škol.

Publikaci si můžete stáhnout z tohoto odkazu:

Podpora rozvoje přírodovědné gramotnosti v předškolním vzdělávání