Hospodářská komora ČR ocenila nejlepší středoškoláky

Hospodářská komora odměnila 250 nejlepších absolventů středních škol a učilišť z celé České republiky titulem Absolvent 2019. Byli mezi nimi také vítězové soutěže o nejlepší samostatnou odbornou práci, na níž Hospodářská komora spolupracuje s Národním ústavem pro vzdělávání. 


  • Slavnostní ocenění absolventů proběhlo v sobotu 19. října 2019 v Lichtenštejnském paláci. Kromě prezidenta Hospodářské komory Vladimíra Dlouhého se ho zúčastnil i premiér Andrej Babiš a místopředseda vlády Karel Havlíček. Hospodářská komora projektem Absolvent podporuje již 24 let odborné vzdělávání v České republice a pomáhá zároveň firmám, jimž chybí schopní absolventi.
  • Premiér v úvodu zdůraznil, že vyznamenaní studenti mají před sebou skvělou budoucnost. Jistě pro ně bude prospěšné, když také vyrazí na zkušenou do zahraničí, ale měli by se pak zase vrátit domů a využít tu své zkušenosti. Prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý k tomu dodal: „Studenti, které jsme vyznamenali, se nemusí obávat o svoji budoucnost na pracovním trhu… Pro firmy je uchazeč o zaměstnání s komorovým oceněním zárukou nejen praktických dovedností, ale i ochoty se dále rozvíjet, což je v dnešní době největší přidaná hodnota při uplatnění na pracovním trhu.“
  • Premiér Andrej Babiš pak osobně předával certifikáty první části oceněných absolventů, mezi nimiž bylo také 28 autorů samostatných odborných prací. Tyto práce připravují žáci třetích ročníků v patnácti oborech vzděláních a specializacích. Při jejich přípravě mají možnost prokázat, že jsou velmi dobře odborně připraveni a přitom také umí samostatně a kreativně využít podstatné informace k tématu.
  • Více informací o samostatných odborných pracích a jejich soutěži najdete zde:
  • http://archiv-nuv.npi.cz/t/jak-dopadla-soutez-odbornych-praci-ucnu-1