Monitoring kurikulární reformy

 

Národní ústav pro vzdělávání, dříve VÚP v Praze, se zabývá podporou výuky ve všeobecně vzdělávacích školách podle školních vzdělávacích programů vytvořených v souladu s rámcovými vzdělávacími programy. Jedním z pilířů této podpory školám je monitoring (formou řízených rozhovorů a dotazníkových šetření) průběhu realizace "kurikulární reformy" na školách a rozvíjející hospitace.

Výsledky dotazníkového šetření v předškolním vzdělávání v roce 2011