Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním – 2012

Burdová, Jeny – Chamoutová, Daniela. Praha, NÚV 2012, 44 stran.  

publikace ke stažení publikace ke stažení (1,19 MB)


Každoročně vydávaná studie poskytuje rámcovou představu o úspěšnosti přechodu absolventů středních a vyšších odborných škol na trh práce. Vychází z počtu nezaměstnaných absolventů, kteří jsou v evidenci úřadů práce k 30. dubnu 2012, jako uchazeči o zaměstnání, přičemž největší pozornost je věnována vždy poslední vlně absolventů z června předešlého roku, čili těm, kteří se na trhu práce pohybují necelý rok.

Pomocí ukazatele míry nezaměstnanosti je zjišťována úspěšnost přechodu na trh práce absolventů jak jednotlivých kategorií středoškolského a vyššího odborného vzdělání, tak v rámci kategorie také podle skupin oborů vzdělání. K dispozici je i vzájemné porovnání míry nezaměstnanosti čerstvých absolventů nejsilněji zastoupených skupin oborů, a to pro jednotlivé kategorie vzdělání. V letošním roce je studie doplněna o komparaci nezaměstnanosti mladých lidí s celkovou, a to na základě údajů z výběrového šetření pracovních sil.

Zpracování i vydání materiálu bylo financováno z rozpočtu projektu VIP Kariéra II – KP.