Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním – 2015

Úlovec, Martin. Praha: NÚV, 2015. 48 stran. 

Každoročně vydávaná publikace přináší informace o úspěšnosti přechodu absolventů středních a vyšších odborných škol na trh práce. Většina údajů vychází z počtu nezaměstnaných absolventů k 30. dubnu 2015, přičemž pozornost je věnována zejména poslední vlně absolventů (tzn. absolventů z června 2014). Nezaměstnanost absolventů středních a vyšších odborných škol je analyzována jak na úrovni kategorií vzdělání, tak i na úrovni skupin oborů v rámci jednotlivých kategorií. K dispozici je také rozbor nezaměstnanosti absolventů z hlediska profesní skladby. Publikace obsahuje také údaje o nezaměstnanosti absolventů na krajské úrovni a je rovněž doplněna o komparaci nezaměstnanosti mladých lidí s celkovou, a to na základě údajů z Výběrového šetření pracovních sil 2014. 

publikace ke stažení publikace ke stažení (3,32 MB)


Předběžná zpráva - duben 2015. Úlovec, Martin - Vojtěch, Jiří. Praha: NÚV, 2015. 14 stran.

Předběžná zpráva stručně informuje o situaci absolventů středních a vyšších odborných škol na trhu práce v prvním roce po ukončení studia. Kromě údajů o vývoji počtu nezaměstnaných absolventů škol jsou zde uvedena především srovnání měr nezaměstnanosti čerstvých absolventů v dubnu 2015 oproti stavu v dubnu 2014, a to v členění dle úrovní dosaženého vzdělání a dle vybraných skupin oborů vzdělání.

Zpráva ke stažení Zpráva ke stažení (939,77 KB)