Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním – 2014

Úlovec, Martin - Vojtěch, Jiří. Praha: NÚV, 2014. 56 stran.

Každoročně vydávaná publikace přináší informace o úspěšnosti přechodu absolventů středních a vyšších odborných škol na trh práce. Většina údajů vychází z počtu nezaměstnaných absolventů k 30. dubnu 2014, přičemž pozornost je věnována zejména poslední vlně absolventů (tzn. absolventů z června 2013). Nezaměstnanost absolventů středních a vyšších odborných škol je analyzována jak na úrovni kategorií vzdělání, tak i na úrovni skupin oborů v rámci jednotlivých kategorií. K dispozici je také rozbor nezaměstnanosti absolventů z hlediska profesní skladby. Publikace dále obsahuje údaje o nezaměstnanosti absolventů na krajské úrovni a je doplněna rovněž o komparaci nezaměstnanosti mladých lidí s celkovou nezaměstnaností na základě údajů z Výběrového šetření pracovních sil 2013.

Publikace byla financována z ESF a rozpočtu ČR v rámci projektu VIP Kariéra II – Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy.

 publikace ke stažení publikace ke stažení (2,31 MB)


Předběžná zpráva o nezaměstnanosti čerstvých absolventů škol ke konci dubna 2014

Paterová, Pavla - Vojtěch, Jiří. Praha: NÚV, 2014. 12 stran.

Předběžná zpráva stručně informuje o situaci absolventů středních a vyšších odborných škol na trhu práce v prvním roce po ukončení studia. Kromě údajů o vývoji počtu nezaměstnaných absolventů škol jsou zde uvedena především srovnání měr nezaměstnanosti čerstvých absolventů v dubnu 2014 oproti stavu v dubnu 2013, a to v členění dle úrovní dosaženého vzdělání a dle vybraných skupin oborů vzdělání.

ke stažení zpráva ke stažení (475,18 KB)