Postoje zaměstnavatelů k zaměstnávání absolventů škol - technické obory

Zpráva ze šetření zaměstnavatelů vybraných technických oborů. Doležalová, Gabriela. Praha: NÚV 2013. 44 stran.

publikace ke stažení publikace ke stažení (1,78 MB)

Studie je věnována problematice uplatnění absolventů škol na trhu práce a přijímání nových zaměstnanců, a to z pohledu zaměstnavatelů působících v technických odvětvích. V rámci jednotlivých kapitol publikace jsou analyzovány názory a postoje zaměstnavatelských subjektů, získané prostřednictvím internetového dotazníkového šetření. Předmětem analýz jsou nejenom postoje zaměstnavatelů k zaměstnávání absolventů škol včetně identifikování kritérií ovlivňujících rozhodování o jejich přijetí či nepřijetí. Pozornost je věnována rovněž poptávce po profesích či oborech vzdělání na trhu práce, potřebným a vyžadovaným kompetencím pracovníků a v neposlední řadě i problematice vztahu zaměstnavatelů ke školskému systému.