Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů škol – srovnání 2004 – 2013

Úlovec, Martin. Praha: NÚV, 2014. 45 stran.

Publikace ke stažení Publikace ke stažení (2,13 MB)


Studie je věnována komparaci výsledků série dotazníkových šetření, zaměřených na zjišťování potřeb zaměstnavatelů a připravenosti absolventů škol a uskutečněných v letech 2004 – 2007 a 2013. V rámci jednotlivých kapitol publikace jsou srovnávány a dále analyzovány názory a postoje prezentované dotazovanými zaměstnavatelskými subjekty. Předmětem zkoumání jsou nejenom potřebné a vyžadované kompetence pracovníků či poptávka po profesích a oborech vzdělání na trhu práce, ale také postoje zaměstnavatelů k zaměstnávání absolventů škol včetně identifikování kritérií ovlivňujících rozhodování o jejich přijetí či nepřijetí. Hlavní aplikovanou metodou je komparační analýza, doplněná dalšími metodickými postupy.