Přechod absolventů středních škol na trh práce - vybrané skupiny maturitních a učebních oborů - 2014

Trhlíková, Jana. Praha: NÚV, 2014. 59 stran.

publikace ke stažení publikace ke stažení (1,69 MB)


Studie analyzuje a hodnotí názory absolventů středních škol na připravenost a uplatnění na trhu práce v ČR. Vychází ze šetření absolventů středních škol, kteří ukončili studium v roce 2012, přičemž dotazováni byli s odstupem 3 let po absolvování. Výsledky přinášejí pohled na situaci absolventů založený na osobních studijních i pracovních zkušenostech a hodnocení získaného vzdělání, a to ve dvou časových bodech – bezprostředně po ukončení studia a tři roky od ukončení střední školy. Zaměřuje se zejména na hodnocení úspěšnosti vstupu absolventů na trh práce podle vybraných skupin učebních i maturitních oborů a jejich porovnání. Kromě toho je analyzována motivace žáků k volbě školy a kategorie vzdělání, faktory ovlivňující volbu střední školy a oboru a hodnocení získaného vzdělání. Publikace přináší i zpracování problematiky formou profilů jednotlivých skupin oborů.