Samostatné odborné práce pro školní rok 2019/2020

Témata samostatných odborných prací jsou od 2. 1. 2020 zveřejněna v informačním systému.  Na začátku 2. pololetí mohou žáci začít své práce připravovat.

Samostatné odborné práce se zadávají žákům 3. ročníků v těchto oborech či zaměřeních: 

23-62-H/01     Jemný mechanik – hodinář

23-65-H/02     Lodník

29-54-H/01     Cukrář

31-58-H/01     Krejčí

36-66-H/01     Montér suchých staveb

41-51-H/02     Včelař

41-54-H/01     Podkovář a zemědělský kovář

65-51-H/01     Kuchař – číšník, zaměření pohostinství

65-51-H/01     Kuchař – číšník, zaměření kuchař

65-51-H/01     Kuchař – číšník, zaměření číšník

66-53-H/01     Operátor skladování

69-51-H/01     Kadeřník

82-51-H/01     Umělecký kovář a zámečník, pasíř

82-51-H/04     Umělecký keramik

82-51-H/06     Umělecký štukatér