Shoda dosaženého vzdělání a vykonávaného zaměstnání – 2013

Doležalová, Gabriela. Praha: NÚV, 2014. 40 stran.

publikace ke stažení publikace ke stažení (1,65 MB)


Publikace vznikla v rámci činnosti Referátu trhu práce NÚV. Analytická studie Shoda dosaženého vzdělání a vykonávaného zaměstnání – 2013 hodnotí uplatnění absolventů ve sféře práce. Ve studii se sleduje především vztah získaného vzdělání absolventů a vykonávaného zaměstnání, a to jak z hlediska úrovně vzdělání, tak i z pohledu absolvovaného oboru. Kromě hodnocení shody je obsažen i komplexnější pohled na vybrané skupiny oborů vzdělání. Ve druhé části je zjišťováno, jaké původní vzdělání mají pracovníci v jednotlivých zaměstnáních. V poslední části studie se sleduje vývoj dosažené shody získaného vzdělání a vykonávaného vzdělávání. Publikace obsahově i metodicky navazuje na předchozí šetření z let 2001, 2005 a 2009, založena je na datech z Výběrového šetření pracovních sil.