Zpracování řešitelského záměru a zahájení přípravných kroků pro změny RVP

V tomto úkolu probíhá přípravná fáze tvorby záměru monitoringu, revizí a rozvoje kurikula na daných stupních vzdělávání.

V letošním roce došlo k inventuře funkcí rámcových vzdělávácích programů; tedy k promýšlení, které funkce ve vzdělávání vzhledem k různým jeho aspektům může plnit takovýto rámcový kurikulární dokument a které funkce mají plnit jiné nástroje.

V současnosti se vyhodnocují data, informace a náměty sebrané z domácí a zahraniční odborné literatury, monitoringu zaměřeného na různá témata ve škoství prováděného veřejnou správou a z koncepčních dokumentů vlády, MŠMT a dalších institucí, které se vzděláváním v ČR zabývají.

Úkol řeší NÚV s pověřením MŠMT. MŠMT jmenovalo expertní skupinu se zástupci pedagogické a akademické veřejnosti, která se vyjadřuje k jednotlivým dílčím výstupům úkolu a pravidelně se setkává.