1. Úvod – zdůvodnění vybraného zaměření

Škola: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava, nám. Svobody 1, 586 01 Jihlava

Statutární zástupce: Ing. Bohumír Jelínek, ředitel školy

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové školy v Jihlavě (dále jen Obchodní akademie) je jednou z 6 obchodních akademií v kraji Vysočina. Součástí této školy je i jazyková škola a jako celek vyniká mezi ostatními obchodními akademiemi svým důrazem na jazykové vzdělávání, jež je kromě standardní výuky podpořeno mnoha mezinárodními projekty, kterých se škola účastní. Jsou to například:  Společný projekt BHAK Zwettl a OA a JŠ Jihlava „Za železnou oponou“, Comenius 1.1 – Partnerství škol, Světová škola – Fair Trade, Projekt Sokrates (Comenius 1.1 (CA1-05-3)) - Projekt partnerských škol „Evropští občané? To jsme!“ Škola je partnerem v projektech podpořených z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen OPVK), jeden z nich je zaměřen na zavádění jazykové certifikace do škol v kraji Vysočina, druhý má  výstižný název „Učíme interaktivně (jazyky)“ ; kromě toho se škola účastní  mnoha dalších projektů z tohoto operačního programu. Žáci tak mají každoročně možnost navštívit jiné evropské země a také přivítat zahraniční návštěvy ve své škole.

Jazyková škola nabízí různé jazykové kurzy, poskytuje možnost složení Státní jazykové zkoušky z anglického a německého jazyka,  je akreditovaným centrem The City & Guilds of London Institute a zároveň garantem pro konání mezinárodních zkoušek z anglického jazyka pro region Vysočina a garantem Základní jazykové zkoušky z českého jazyka pro cizince. Učitelé cizích jazyků z této školy jsou po řadu let lektory pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (dále jen DVPP) v kraji Vysočina a lektory v celém procesu vzdělávání a přípravy učitelů pro novou maturitu. Tvoří sehraný mladý tým, jehož, členové se snadno domlouvají a komunikují mezi sebou, uvědomují si důležitost jazykového vzdělávání pro školu zvláště v období úbytku žáků a vědí, že mnoho rodičů i žáků preferuje kvalitní jazykové vzdělání.

Obrázek certifikátu Světová školaŠkola patří mezi prvních devět škol v České republice oprávněných používat titul Světová škola. Do tohoto projektu je zapojeno více než 200 škol z šesti evropských zemí a Thajska.

Na škole vyučují cizí jazyky i kvalifikovaní rodilí mluvčí, francouzská lektorka a lektor angličtiny Z USA.