4. Závěr

Rok a půl jsem docházel do školy a pozoroval jako nestranný pozorovatel, jak jednotliví členové pedagogického sboru prochází postupnou změnou v pohledu na autoevaluaci, ale i to, jak to dopadá na žáky a rodiče. Evaluační proces, který se stal součástí práce školy, zde měl  pozitivní dopad. Tradiční hodnocení práce školy se silnými prvky formálnosti  bylo vystřídáno systematičtějším přístupem, který se stal trvalou součástí práce: vymezení sledované oblasti – definování nástrojů jejich zjišťování – vyhodnocení – stanovení dalšího postupu. Sledování práce školy se tak stalo systematičtější. Škola již ve fázi stanovení cílů autoevaluace uvažuje o tom, jak zjistí naplnění svých cílů. Zároveň se ukázalo, jak je hledání těchto indikátorů  někdy velmi obtížné. Ale již systematická snaha hledání těchto indikátorů je dokladem posunu v práci školy. Zaměstnanci školy si vyzkoušeli  celý cyklus průběhu evaluačního procesu, který se pro ně stal cennou zkušeností.