Anketa pro učitele

Anketa škole na míru

Cílem ankety může být zjištění názoru učitelů na určité aspekty činnosti školy nebo získání doporučení před určitým konkrétním rozhodnutím v dalším rozvoji školy. Obecně lze anketu využít v každém typu školy. Soubor otázek pro výběr usiluje o uspokojení všech typů škol regionálního školství.

Anketa je technikou dotazování. Je kratší než dotazníky. Rozsah i způsob oslovení je vstřícný vůči dotazovaným proto, aby na základě dobrovolnosti a ujištění anonymity byli ochotni anketu vyplnit v co nejvyšším počtu. Dotazovaní nejsou nijak specificky vybíráni ze všech uvažovaných.

Pod tímto evaluačním nástrojem nenajdete pouze jednu anketu, ani sadu anket. Najdete zde soubor otázek (303,31 KB) vhodných pro použití a dále doporučení pro skladbu otázek do jedné ankety, která může být adresovaná učitelům ZŠ, či SŠ; učitelům speciálních škol, učitelům odborného výcviku, učitelům ZUŠ a nepedagogickým pracovníkům. Jsou zde připojena i doporučení pro případ, kdy by chtěla škola využít otázky jednorázově ve větším rozsahu a vytvořit z nich dotazník pro učitele.

V manuálu Anketa pro učitele naleznete cíle nástroje, popis cílové skupiny nástroje, principy a strukturu nástroje, pokyny pro přípravu anket, limity realizace a doporučení, proceduru vzniku nástroje, soubor otázek (303,31 KB) a ukázku evaluační zprávy (315,43 KB).

Úloha ankety v autoevaluačním procesu školy:

Anketu je možné zadat učitelům kdykoliv během školního roku. Záleží na uvážení školy, aby návratnost byla co nejvyšší. Učitelé mohou vyjádřit názor ze své perspektivy, tedy hodnotit školu v jakékoliv oblasti její činnosti.

Autoři Mgr. Tomáš Kohoutek a Mgr. et Mgr Jan Mareš, Ph.D. působí na katedře psychologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně.