Výstupy po prvním roce řešení projektu

Po 1. roce řešení projektu naleznete jeho dosavadní výstupy zveřejněné na jeho webových stránkách.

Průběžně zveřejňujeme dílčí výsledky zaměřené na metodickou podporu škol v oblasti autoevaluace na webových stránkách projektu a v bulletinu Na cestě ke kvalitě, jehož první číslo se k Vám do škol před pár dny jistě dostalo. Dovolte nám upozornit na některé další aktuality

 1. Na webu projektu postupně zveřejňujeme evaluační nástroje, které jsou volně k použití, některé z nich jsou uzpůsobeny k automatickému elektronickému vyhodnocení. Na stránkách http://archiv-nuv.npi.cz/ae/evaluacni-nastroje byl zveřejněn již šestý evaluační nástroj k ověření – Dotazník strategií učení cizímu jazyku. Dotazník ve verzích pro žáky ZŠ, SŠ a učitele ZŠ, SŠ zjišťuje, jaké postupy žáci volí a uplatňují při učení se cizímu jazyku. Dotazník je použitelný pro pedagogicko-psychologickou diagnostiku jednotlivých žáků a tříd na konci prvního stupně základních škol, všech tříd druhého stupně a středních škol. Je vhodný také pro jazykové školy. Jeho výsledky podávají ředitelům škol informaci o rozvoji kompetence k učení žáků v cizích jazycích. Na úrovni tříd umožňují plánovat nová vzdělávací opatření. Dotazník je také využitelný jako zdroj informací při evaluaci účinnosti zaváděných inovací v oblasti výuky cizích jazyků na škole a napomáhá tak při vlastním hodnocení školy.
  Dotazník je k dispozici k elektronickému vyplnění s automatickým vyhodnocením včetně získání evaluačních zpráv na portálu evaluačních nástrojů (http://aplikace.mecops.cz/nuovckk_portal). Údaje ze škol nám pomohou získat důležité informace o vlastnostech nástroje pro jeho konečnou úpravu a obohacení informací pro lepší interpretaci výsledků. V případě dotazů k portálu a k dotazníku strategií učení cizímu jazyku se obracejte na Stanislava Michka (ae-nastroje@nuov_cz). V případě problémů s registrací školy kontaktujte Kateřinu Ostřížkovou (katkaostr@gmail_com).
 2. Na webu projektu http://archiv-nuv.npi.cz/ae/kriteria-hodnoceni-planu-procesu-a-zpravy-o-vlastnim byla zveřejněna „Kritéria hodnocení plánu, procesu a zprávy o vlastním hodnocení školy“. Kritéria jsou členěna podle jednotlivých oblastí kvality vlastního hodnocení (plán, proces a zpráva o vlastním hodnocení školy) a jsou určena především k reflexi autoevaluačních činností. Také jsou i určitým návodem, jak autoevaluaci dobře realizovat. V rámci projektu počítáme s jejich postupným zpřesňováním a úpravami. Své připomínky a náměty na úpravu nám můžete sdělit prostřednictvím strukturovaného formuláře u zveřejněných kritérií na adrese http://www.nuov.cz/modules/forms/index.php?idf=24 nebo na e-mailovou adresu erika.mechlova@nuov_cz do 15. září 2010.
 3. Další aktualitou je 2. číslo bulletinu Na cestě ke kvalitě zveřejněné na: http://archiv-nuv.npi.cz/ae/2-cislo-bulletinu-projektu-na-ceste-ke-kvalite. V tomto čísle získáte zejména informace, které se týkají plánování procesů autoevaluace. V tištěné verzi by mělo být doručeno na Vaši školu před koncem školního roku.
  V polovině května byl na každou školu doručen jeden výtisk 1. čísla bulletinu Na cestě ke kvalitě, v tomto čísle chyběla příloha s kartičkami hodnotících výroků evaluačního nástroje „Dobrá škola“, který pomáhá stimulovat diskuzi o hodnotách a prioritách školy. Za chybu se omlouváme. Přílohu v tištěné verzi zařadíme k 2. číslu bulletinu. Zatím je možné si přílohu vytisknout z elektronické verze bulletinu, která je umístěna na: http://archiv-nuv.npi.cz/ae/1-cislo-bulletinu-projektu-na-ceste-ke-kvalite
 4. Jednou z aktivit projektu je pilotáž vzdělávacího programu Koordinátor autoevaluace, který realizuje Národní institut pro další vzdělávání. Studium má 5 modulů v rozsahu 50 vyuč. hodin (5x prezenční výuka + 5x e-learning).
  Studium v červnu 2010 skončí. V rámci této aktivity byl vydán studijní text k tomuto programu,
  který je k dispozici všem ke stažení na stránkách /uploads/AE/vystupy/Studijni_text_koordinator_autoevaluace.pdf.
 5. Pro Vaše případné dotazy je zde k dispozici poradenství na e-mailové adrese cesta@nuov_cz.

Věříme, že výstupy projektu budou užitečným pomocníkem ve Vaší práci.