Cílová skupina projektu Cesta ke kvalitě

Cílovými skupinami projektu jsou všechny typy škol, které jsou dovoleny Operačním programem vzdělávání pro konkurenceschopnost: MŠ speciální, ZŠ, SŠ, ZUŠ, konzervatoře i jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky.

Nabídka evalaučních nástrojů je otevřená všem školám. Některé nástroje tedy mohou být užitečné např. i pro MŠ běžné.