Dobrá škola

Metoda pro stanovení priorit školy


Dobrá škola - metoda pro stanovení priorit školy jejíž hlavním cílem je stimulovat ve škole diskuzi o prioritách školy. Dílčími cíli dobré školy je: Podpořit shodu na hlavních hodnotách školy. Ujasnit si postupy potřebné k naplňování priorit školy. Podpořit spolupráci učitelů. Metoda může být využívána na základních a středních školách, kteréhokoli typu.

V instrukcích se dozvíte, jak s evaluačním nástrojem pracovat. V dalším odkazu nabízíme sadu výroků, které slouží ke stimulaci diskuze o  prioritách školy.

V  manuálu Dobrá škola naleznete popis cílů nástroje, samotnou metodu, postup a instrukce pro práci s nástrojem, popis vyhodnocení a interpretace, popis procesu ověřování, doporučení pro práci  s metodou a praktické ukázky.

Původ nástroje není zcela zřejmý, patrně vznikal jako pomůcka pro skupinovou práci s učiteli škol s cílem ujasnit si hodnoty a priority školy a podpořit spolupráci. Nám se osvědčil jako stimulující prvek při různých aktivitách podporujících rozvoj škol a další vzdělávání pedagogických pracovníků – nejsilněji snad jako výrazný stimul diskuzí o tom, co je ve škole skutečně důležité. Postupně jsme jej přepracovali, opatřili instrukcemi a nyní jej nabízíme jako jeden z nástrojů sloužících k podpoře autoevaluace.

Autoři nástroje: prof. PhDr. Milan Pol, CSc. (pol@phil_muni_cz) a doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D. (lazarova@phil_muni_cz) pracují v Ústavu pedagogických věd Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.