Výuka v odborném výcviku

 

Hospitační arch

Komplexní hospitační arch pro odborný výcvik je určen pro potřeby vedoucích učitelů odborného výcviku, zástupců ředitele pro praktické vyučování, kteří budou hospitovat učitele odborného výcviku. Tento nástroj je použitelný pro evaluaci odborného výcviku na středních školách.

  • Hospitační arch (XLS, 97,50 KB) včetně manuálu k archu (DOC, 66,00 KB) je použitelný pro jakýkoliv obor vzdělání kategorie H.
  • V  manuálu Výuka v odborném výcviku naleznete popis cílů nástroje, popis hospitačního archu, postup ověřování nástroje, pokyny pro práci s nástrojem a výsledky, evaluační nástroj.
  • Hospitační arch zahrnuje parametry jako:  plánování a řízení OV, metody a formy výcviku, materiální podmínky, motivace a hodnocení, klima, vztahy, komunikace apod.
  • Nástroj je školám k dispozici v elektronické podobě na portále evaluačních nástrojů, tj. jeho používání vyžaduje středně pokročilou znalost práce s počítačem

Úloha hospitačního formuláře v autoevaluačním procesu školy:

  • Pozorovatelé odborného výcviku mají k dispozici nástroj, který poskytuje informace o průběhu vzdělávání. Způsob realizace vzájemných hospitací učitelů odborného výcviku vypovídá o kvalitě personální práce a odborném růstu pedagogických pracovníků školy s využitím vlastních zdrojů.

Autor PaedDr. Petr Mach, CSc. působí na katedře matematiky, fyziky a technické výchovy Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni.