Klima školní třídy

Dotazník pro žáky

Anonymní dotazník nabízí učitelům zjistit, jak žáci vnímají situaci ve své třídě. Nástroj je zaměřen na vztahy žáků se spolužáky, na spolupráci se spolužáky, na vnímanou oporu od učitele, na rovný přístup učitele k žákům, na přenos naučeného mezi školou a rodinou, na preferenci soutěžení ze strany žáků a na dění o přestávkách. Dotazník je použitelný pro 2. stupeň základních škol a všech typů středních škol.

Prostřednictvím dotazníku může škola volitelně zjišťovat ještě tyto faktory klimatu třídy: možnost diskuse během výuky, iniciativa žáků, snaha žáků učit se, snaha zalíbit se okolí.

V  manuálu Klima školní třídy naleznete popis cílů nástroje, teoretický úvod o klimatu školní třídy pokyny pro zadávání dotazníku, postup vyhodnocení a úskalí interpretace, popis procesu ověřování, doporučení pro práci s klimatem školní třídy, normy, dotazník (210,50 KB)
a ukázku evaluační zprávy (PDF, 180,37 KB)
.

Úloha dotazníku v autoevaluačním procesu školy:

Dotazník je vhodné zadat v průběhu školního roku za účelem zmapování klimatu v příslušné třídě. Výsledky popisují aktuální situaci a nabízejí návrhy k případným změnám. Na výpovědi z dotazníku lze nahlížet jako na informace o průběhu vzdělávání, nebo jako na informace o podpoře školy žákům a vlivu vzájemných vztahů učitelů a žáků na vzdělávání.

Dotazník lze administrovat opakovaně po určitém časovém období a sledovat, jaký nastal vývoj klimatu třídy na základě předchozí intervence.

Autory jsou prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc. z Ústavu sociálního lékařství na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové a Mgr. Stanislav Ježek, Ph.D. je z katedry psychologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně.