Klima školy

Soubor dotazníků pro učitele, žáky a rodiče

Cílem souboru dotazníků je zjistit míru spokojenosti hlavních aktérů školního života s vybranými aspekty života ve škole. Nástroj se soustředí na 4 oblasti prostředí školy: personální, sociální, kulturní a materiální dimenzi prostředí školy. Nástroj je použitelný pro 2. stupeň základní a všechny typy střední školy.

Nástroj je tvořený dotazníky pro: žáky (135,84 KB), učitele (132,91 KB), rodiče žáků (134,61 KB). Pokrytí oblastí prostředí školy položkami dotazníků je přibližně rovnoměrné, nejsilněji jsou zastoupeny oblasti personální a kulturní, nejméně oblast materiální. Výběr a formulace položek odpovídá relevanci pro danou skupinu respondentů.

Výsledky šetření mohou školu především upozornit na „něco“, co se dané skupině nebo více skupinám současně jeví jako „v nepořádku“. Na základě těchto zjištění je dobré uskutečnit další, hlubší sondy, které potvrdí nebo vyloučí naznačené signály.

Manuál Klima školy obsahuje popis klimatu školy, popis dotazníků, pokyny pro zadávání, popis způsobu vyhodnocení, popis tvorby a ověřování nástroje, dotazník pro žáky (135,84 KB), pro učitele (132,91 KB), pro rodiče žáků (134,61 KB) a ukázku evaluační zprávy (304,53 KB).

Autorský tým ve složení: prof. PhDr. Helena Grecmanová, Ph.D., doc. Mgr. Miroslav Dopita, Ph.D., Mgr. Jana Poláchová Vašťatková, Ph.D. a doc. PhDr. Jitka Skopalová, Ph.D. působí na Ústavu pedagogiky a sociálních studií Univerzity Palackého v Olomouci.

V důsledku získání dat z dalších škol, které ověřovali nástroj byly dotazníky pro žáky, učitele a rodiče revidovány a vytvořena 1. revidovaná verze manuálu Klima školy v němž jsou uvedené jak dotazníky, tak popsán způsob standardizace a detailně prezentované psychometrické vlastnosti nástroje. 1. revidovanou verzi vytvořil tým ve složení: Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D., Mgr. Stanislav Ježek, Ph.D., prof. PhDr. Helena Grecmanová, Ph.D. a doc. Mgr. Miroslav Dopita, Ph.D..