Doporučená literatura

   

K tématu autoevaluace doporučujeme následující literaturu a informační zdroje různého typu, od metodických příruček, které lze využít jako praktického průvodce, až po odborné publikace, které vám mohou pomoci zasadit praktické zkušenosti s prováděním vlastního hodnocení do teoretického rámce.

 

 

 • Vašťatková, J. Autoevaluace a benchmarking ve škole. Olomouc: Hanex 2010. ISBN 978-80-7409-029-5
 • Chvál, M. - Michek, S. - Pol, M. Evaluace ve škole. Orbis Scholae 1/2010. Praha: PedF UK 2010. ISSN 1802-4637 Info
 • Autoevaluace mateřské školy. Praha: Tauris, 2008. 978-80-87000-22-9. Info
 • Chvál, M. – Novotná, J. et al. Pedagogický rozvoj školy. Sborník z konference INOSKOP. Sestavili Martin Chvál a Jiřina Novotná. 1. vyd. Praha : Portál, 2008. 294 s. ISBN 978-80-7367-510-3. Info
 • Macbeath, J. - Schratz, M. - Meuret, D. - Jakobsen, L.: Serena aneb Autoevaluace škol v Evropě. Žďár nad Sázavou: Fakta, 2006. ISBN 80-902614-8-5. Info
 • Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů v základním vzdělávání. Praha: VÚP, 2005. ISBN 80-87000-03-X Info
 • Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů na gymnáziích. Praha: VÚP, 2007. ISBN 978-80-87000-13-7 Info
 • Michek, S.: Příručka pro sebehodnocení poskytovatelů odborného vzdělávání. Praha: NÚOV, 2006. Info
 • Michek, S.: Přístupy k řízení kvality v odborném vzdělávání. Příklady pokynů, doporučení, modelů, nástrojů, rámců a standardů kvality z vybraných zemí západní a severní Evropy. Praha: NÚOV, 2008. ISBN 978-80-87063-17-0 Info
 • Pol, M.: Škola v proměnách. Brno: MU, 2007. ISBN 978-80-210-4499-9. Info
 • Příklady dobré praxe pro gymnázia. Praha: VÚP, 2008. ISBN 978-80-87000-21-2 Info
 • Příklady dobré praxe uvedené na stránkách ČŠI. Info
 • Příručka příkladů dobré praxe. Praha: VÚP 2007. Info
 • Rozvoj kvality odborného vzdělávání v Evropě; pomůcky pro poskytovatele: pokyny - indikátory - týmová spolupráce - manuál. NUOV, Praha, 2007. ISBN 978-80-87063-03-3 Info
 • Rýdl, K. - Horská, V. - Dvořáková, M. – Roupec, P.: Sebehodnocení školy. Jak hodnotit kvalitu školy. Praha: STROM 1998.
 • Sborník příspěvků z Metodického portálu www.rvp.cz k tématu autoevaluace. Praha: VÚP 2007. ISBN 978-80-87000-16-8 Info
 • Starý, K. - Urbánek, P.: Škola jako učící se organizace, Orbis Scholae, ročník 2, číslo 3/2008. Praha: PedF UK. Info
 • Starý, K. - Chvál, M.: Kvalita a efektivita výuky: metodologické přístupy. In Janíková M. - Vlčková, K. a kol. Výzkum výuky: Tematické oblasti, výzkumné přístupy a metody. Brno: Paido 2009. ISBN 978-80-7315-180-5.
 • Ukázky zpracování kapitoly Hodnocení žáků a autoevaluace školy v ŠVP pilotních gymnázií. Info
 • Vašťatková, J.: Úvod do autoevaluace školy. Olomouc: UP, 2006. ISBN 80-244-1422-8 Info

Literatura k zapůjčení v Národním ústavu pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.