Poradenská role školy

Posuzovací arch

Cílem metody je popsat a zhodnotit poradenskou roli školy. Na základě posouzení stavu, jak tuto roli naplňuje, si škola může určit opatření pro rozvoj školních poradenských pracovišť (práce výchovného poradce, školního psychologa a metodika primární prevence). Nástroj je použitelný pro základní školy a všechny typy středních škol.

Za školní poradenské pracoviště je považováno i pracoviště s minimálním povinným zastoupením odborných pracovníků (tj. ve škole působí pouze výchovný poradce a školní metodik prevence bez podpory školního psychologa či školního speciálního pedagoga), tzv. základní model školního poradenského pracoviště.

V manuálu Poradenská role školy naleznete cíle nástroje, popis konstrukce a ověřování nástroje, postup při práci s nástrojem, popis vyhodnocení dat, interpretaci výsledků, rizika při práci s nástrojem a doporučení a posuzovací arch (212,82 KB).

Škola použitím nástroje obdrží evaluační zprávu, v níž je zhodnocena poradenská role školy.

Autorky jsou: doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D. z Ústavu pedagogických věd Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a PhDr. Petra Novotná z Institutu psychologicko-pedagogického poradenství ČR.