Praha

workshop (Rámcové vlastní hodnocení školy):    Praha 8. 4. 2011