Příklady inspirativní praxe autoevaluace konzervatoří

Uplatnění absolventů JKGO na trhu práce

Logo školyŠkola Janáčkova konzervatoř a Gymnázium v Ostravě byla vybrána na základě dlouhodobě dobrých výsledků, kterých dosahuje v přípravě mladých umělců, pověsti, kterou má v regionu, i díky spolupráci s městem a jinými sociálními partnery. Mimo své výchovně-vzdělávací poslání pořádá tato škola celou řadu uměleckých projektů a aktivit, které obohacují moravskoslezský region. Text si klade za cíl přiblížit dosavadní zkušenosti s autoevaluací na JKGO. Zaměří se na oblast Výsledků vzdělávání a popisuje evaluační nástroje, jejich pozitiva i negativa při zjišťování uplatnění absolventů školy na trhu práce.

Škola poskytuje všeobecné a vyšší odborné vzdělávání v konzervatoři a připravuje žáky pro výkon náročných uměleckých a umělecko-pedagogických činností v oborech Hudba, Tanec, Zpěv a Hudebně dramatické umění. Celková kapacita školy ve všech oborech vzdělávání činí 590 žáků. Škola má 4 členné vedení (ředitelka, dvě zástupkyně pro studijní záležitosti a zástupkyně – vedoucí provozně ekonomického úseku), pedagogický sbor tvoří přibližně 210 pedagogů.