Příklady inspirativní praxe autoevaluace mateřských škol speciálních

Zkušenosti z řízení několika spojených subjektů v oblasti speciálního školství

Logo školyMateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola ELPIS v Brně (Jihomoravský kraj) tvoří jeden subjekt, jenž byl vybrán na základě vysoce pozitivního hodnocení řízení školy zřizovatelem, a také proto, že je držitelem certifikátu  ISO ČSN 9001:2009. Snahou ředitelky školy bylo vytvořit kvalitní systém řízení, který by umožnil efektivní komunikaci mezi všemi provozy. Z toho také vyplývá zaměření příkladu inspirativní praxe sledované školy, kterým je systém řízení kvality společného subjektu: mateřské, základní a praktické školy.

Ve škole poskytují výchovu a vzdělávání, rehabilitaci a poradenství dětem s mentální retardací, kombinovanými vadami a poruchami autistického spektra ve věku od tří let do ukončení povinné školní docházky. Škola je tvořena dvěma třídami mateřské školy speciální (12 dětí), deseti třídami základní  školy speciální (65 žáků) a jednou třídou praktické školy jednoleté (6 studentů). Dále jsou zde  4 oddělení školní družiny, 2 výchovné skupiny internátu, školní jídelna na pracovišti Koperníkova a výdejna stravy na pracovišti Fr. Skaunicové. Čtyčlenné vedení školy vede 36 pedagogických pracovnic.