Zjišťování a vyhodnocování výsledků vzdělávání žáků

Posuzovací archy

Nástroj „Zjišťování a vyhodnocování výsledků vzdělávání žáků“ má za cíl pomoci škole vybrat z externí nabídky takový nástroj zaměřený na hodnocení výsledků vzdělávání žáků, který nejlépe odpovídá jejím cílům.

Evaluační nástroj obsahuje dva posuzovací archy zaměřené na výběr a posouzení kvality (v závorce je uveden počet položek):

  1. didaktických testů (18),
  2. autentických evaluačních úloh (8).

Součástí posuzovacích archů jsou i položky vztahující se k posouzení kvality poskytovaných výsledků. Oba posuzovací archy mají dvě verze – se stručným zněním položek a s položkami s vysvětlujícím komentářem. Položky jsou formulovány jako kriteriální otázky s možností jednoznačné odpovědi ano či ne.

Příklady položek:

  • Didaktické testy - Je test vhodný pro účel, pro který ho potřebuji? Je doporučená interpretace výsledků shodná s mými potřebami?
  • Autentické evaluační úlohy - Je návod na vyhodnocování žákovských odpovědí dostatečně podrobný a jednoznačný?

Manuál Zjišťování a vyhodnocování výsledků vzdělávání žáků obsahuje popis cílů nástroje, kritéria pro výběr testu, poznámky k současné nabídce českých evaluačních agentur, popis autentických evaluačních nástrojů, slovníček pojmů a posuzovací archy pro výběr didaktického testu a autentické evaluační úlohy.

Úloha nástroje v autoevaluačním procesu školy

Nástroj pomáhá škole vybírat z externí nabídky a výsledky maximálně vytěžovat ve vztahu k vlastním cílům vzdělávání, proto se vztahuje oblastí vlastního hodnocení školy – výsledky vzdělávání žáků a studentů.

Autorkou nástroje je RNDr. Jana Straková, Ph.D., která působí na Ústavu pro informace ve vzdělávání