Skupinová bilance absolventů

Metoda pro hodnocení průběhu školního vzdělávání

Cílem metody je nabídnout školám možnost, jak se dozvědět, která témata se žákům vybavují při bilancování jejich školní docházky a kterým tématům přikládají největší důležitost. Na základě toho si škola může navrhnout opatření pro zlepšení školy. Nástroj je určen pro žáky 9. ročníku základních škol a středním školám.

V manuálu Skupinová bilance absolventů naleznete popis cílů nástroje, podstaty a principy fungování nástroje, pokyny k práci a popis postupu vyhodnocení.

Žáci posledního ročníku ve skupinách diskutují různá témata a jejich pozornost je směřována jednak do minulosti (témata jako vzpomínky na přechod z 1. stupně na 2. u ZŠ popř. nástup na střední školu) tak projektivně do budoucnosti (jak by školu změnili; za jakých okolností by na tuto školu poslali své děti). Výroky k jednotlivým tématům jsou potom hodnoceny a kategorizovány, takže výstupem je strukturovaná zpětná vazba.

Úloha nástroje v autoevaluačním procesu školy:

  • Nástroj je možné využít na konci školního roku. Žáci mohou vyjádřit názor ze své perspektivy, tedy hodnotit školu v jakékoliv oblasti vymezené Vyhláškou č. 15/2005 Sb. v § 8.

Autoři nástroje: PhDr. Karel Starý, Ph.D., a Mgr. Michaela Poláčková jsou z Ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.