Samostatné odborné práce

Samostatné odborné práce (SOP) zpracovávají žáci 3. ročníků během 2. pololetí a obhajují je při závěrečné zkoušce. Musí v nich ukázat, jestli umí vyhledat a dobře využít potřebné informace a jestli dokáží najít originální řešení tématu. Při praktické zkoušce pak dostanou za úkol „vyrobit“ to, co ve své práci teoreticky popsali, a navíc musejí své řešení obhájit před komisí, v některých oborech dokonce v cizím jazyce.

Například v oboru Kuchař – číšník mohou žáci dostat za úkol popsat, jak by uspořádali rodinnou oslavu nebo jaké menu by připravili pro hosty, kteří nejedí maso. V oboru Kadeřník může být tématem třeba slavnostní účes.

O tom, jestli bude samostatná odborná práce součástí jednotného zadání, rozhodují řešitelské týmy. Dosud se tak rozhodlo pouze 15 týmů, jde ovšem často o obory s velkým počtem žáků. Samostatné odborné práce jsou součástí jednotného zadání ve 13 oborech, celkem v 15 zaměřeních: Hodinář, Cukrář, Montér suchých staveb, Včelař, Kovář a podkovář, Krejčí, Kuchař – číšník, Kuchař, Kuchař – číšník pro pohostinství, Operátor skladování, Kadeřník, Umělecký kovář a zámečník, pasíř a Umělecký keramik, Lodník a Umělecký štukatér


 

‹‹   Předchozí   1 2

SOP - verze pro zkoušející 2017

Zveřejňujeme zadání samostatných odborných prací (SOP) pro školní rok 2016/2017 ve verzi pro zkoušející. Je učena všem školám vyučující obory, které mají SOP v jednotném zadání závěrečných zkoušek. 

 

Zadání pro samostatné odborné práce v roce 2016/2017 jsou zveřejněna

Zveřejňujeme témata samostatných odborných prací (SOP) pro školní rok 2016/2017.  Všechny školy vyučující obory, které mají SOP jako součást závěrečných zkoušek, zadávají tuto práci svým žákům na začátku 2. pololetí.    

 

Hospodářská komora ocenila nejlepší absolventy

Mezi nimi byli i autoři nejlepších samostatných odborných prací.

 

Soutěž odborných prací učňů už má vítěze

30. června 2016: Nejlepší odborné práce absolventů učebních oborů byly vyhodnoceny v soutěži, kterou vyhlásil Národní ústav pro vzdělávání společně s Hospodářskou komorou ČR. Již pátý ročník této soutěže svědčí o vzrůstajícím zájmu absolventů ukázat touto formou dovednosti, které jsou důležité pro budoucí praxi. Autoři nejlepších prací  převezmou na podzim ocenění z rukou prezidenta HK ČR.

 

Brzy bude uzávěrka soutěže samostatných odborných prací

31. květen je poslední den, kdy mohou školy odeslat do NÚV práce svých žáků, které chtějí přihlásit do soutěže. Národní ústav pro vzdělávání vyhlásil soutěž ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR již po páté.

 

Soutěž samostatných odborných prací letos už po páté

Národní ústav pro vzdělávání vyhlašuje ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR dnes už tradiční soutěž samostatných odborných prací (SOP), která se letos koná po páté. Školy mají možnost přihlásit do soutěže nejlepší práce svých žáků ze všech oborů, v nichž jsou SOP součástí závěrečných zkoušek podle jednotného zadání. Žáci, jejichž práce se umístí na prvním až třetím místě, získají také ocenění Hospodářské komory ČR.

 

Zadání pro samostatné odborné práce jsou zveřejněna

Zveřejňujeme zadání samostatných odborných prací (SOP) pro školní rok 2015/2016. Všechny školy vyučující obory, které mají SOP ve svém jednotném zadání, zadávají tuto práci svým žákům na začátku 2. pololetí.    

 

Zadání školy najdou na internetu

Zadání samostatných odborných prací jsou vždy od ledna zpřístupněna v informačním systému nové závěrečné zkoušky.  Přístupná jsou po přihlášení pouze pro školy vyučující ty obory vzdělání, v nichž je samostatná odborná práce součástí praktické zkoušky. 

 

Jak proběhla soutěž ve školním roce 2014/2015

Ve školním roce 2014/2015 proběhla soutěž samostatných odborných prací už počtvrté. Přihlásilo se do ní 41 žáků v osmi oborech. Úroveň jejich prací zhodnotila komise složená ze zástupců MŠMT, Hospodářské komory ČR a NÚV. 

 

Jak proběhla soutěž ve školním roce 2013/2014

Do třetího ročníku soutěže samostatných odborných prací, kterou vyhlásil NÚV ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR, se přihlásilo celkem 45 žáků. Úroveň jejich prací zhodnotila komise, v níž byli zástupci MŠMT, Hospodářské komory ČR a NÚV. Práce byly hodnoceny nejenom podle věcné správnosti a podle toho, zda obsahovaly všechny požadované části, ale také podle nápaditosti řešení.

 
‹‹   Předchozí   1 2