Metodika diagnostické a intervenční práce ve středisku výchovné péče (KA 5)

06.43.21_11.  06.43.20_5.  Publikace projektu RAMPS-VIP III z roku 2014  se zabývá odbornými okruhy, které jsou v působnosti středisek výchovné péče.

Ve školách zapojených do projektu RAMPS-VIP III (2012-2014) byla díky finančním prostředkům z Evropských sociálních fondů zajištěna podpora školám v práci s žáky s projevy rizikového chování a s rizikem rozvoje poruch chování (klíčová aktivita 5) ze strany odborných poradenských pracovníků středisek výchovné péče. Klíčová aktivita 3 zajišťovala jejich metodické vedení.

V tomto materiálu se budeme zabývat odbornými okruhy, které jsou v působnosti středisek výchovné péče. Zaměříme se na definování standardních postupů v obvyklých poradenských situacích při řešení výchovných obtíží žáků základních, středních i speciálních škol. Popíšeme základní nároky časové a personální na poskytnutí dané služby a doplníme je o základní teoretická východiska, která je třeba při poskytování služeb mít na zřeteli. Popisované úrovně činností doprovázejí příklady dobré praxe.

Publikaci je možné zdarma získat na adrese: NÚV, Novoborská 372/8, Praha 9, 190 00 (či na vlastní náklady nechat zaslat).