Systém školních a školských poradenských služeb

Vytvoření komunikační struktury mezi školami a školskými poradenskými zařízeními (KA 2)

06.43.21_6.  Text, který vznikl v  projektu RAMPS-VIP III v roce 2014,  se věnuje legislativnímu rámci i metodické podpoře.

 

Zpracování postupu řízení školních poradenských služeb ve školách (KA 2)

06.43.21_7.  Text, který vznikl v rámci  projektu RAMPS-VIP III v roce 2014  se věnuje problematice ustavení a řízení školních poradenských služeb, které jsou zajišťovány v úplné a neúplné variantě ve školách.

 

Revize evaluačního nástroje pro hodnocení kvality a efektivity poradenských služeb v ŠPP (KA2)

06.43.21_13.  Materiály  projektu RAMPS-VIP III z roku 2014.

 

Vydefinování úlohy středisek výchovné péče v systému podpory škol (KA 5)

06.43.20_5.  Publikace projektu RAMPS-VIP III z roku 2014.

 

Integrovaná síť školních a školských poradenských služeb - Postupy a doporučení jejího rozvoje

06.43.21_5.  Metodická zpráva z roku 2014,se zabývá pojetím sítě poradenských služeb v České republice. 

 

Standardní postupy pedagogicko-psychologických poraden

06.43.21_5. Metodická zpráva  projektu RAMPS-VIP III z roku 2014.

 

Standardní postupy ve speciálně pedagogickém centru

06.43.21_5 Metodická zpráva č.4 – KA 2 a KA 3 projektu  RAMPS-VIP III z roku 2014.

 

Role krajských úřadů v řízení ŠPZ

06.43.21_5.   Metodická zpráva č.6 – KA 2 a KA 3, 2014.

 


 všechny publikace ke stažení