Vytvoření komunikační struktury mezi školami a školskými poradenskými zařízeními (KA 2)

06.43.21_6.  Text, který vznikl v  projektu RAMPS-VIP III v roce 2014,  se věnuje legislativnímu rámci i metodické podpoře.

dokument ke stažení