Intervence, metody práce s žáky se SVP

Třístupňový model péče z pohledu specialistů školského poradenského zařízení zapojených v projektu RAMPS – VIP III (KA 2 a KA 1)

06.43.21_3. 06.43.19_1. Dvě zprávy projektu RAMPS-VIP III z roku 2014  připomínají principy třístupňového modelu péče o děti s poruchami učení a chování.

 

Spolupráce školního speciálního pedagoga a asistenta pedagoga ve školách zapojených v projektu RAMPS-VIP III

06.43.21_17.  06.43.19_2.  Metodické zprávy projektu RAMPS-VIP III  z roku 2014 zaměřené na speciální vzdělávací potřeby - KA 2 a KA 3.

 

Metodika práce školního speciálního pedagoga zapojeného v ŠPP

06.43.21_5.  Tato publikace projektu RAMPS-VIP III z roku 2014  se zabývá odbornými okruhy, které jsou v působnosti školního speciálního pedagoga. 

 

Metodika pro práci školního psychologa zapojeného ve školním poradenském pracovišti

06.43.21_5. Publikace  projektu RAMPS-VIP III z roku 2014  klade důraz zejména na roli školních psychologů ve školním poradenském pracovišti, na diagnostiku a na psaní zpráv.

 

Programy preventivní péče v rámci systému včasné intervence ve školách (KA 5)

06.43.21_9. Publikace projektu RAMPS-VIP III z roku 2014  rozlišuje tři typy programů z hlediska vývojových charakteristik žáků - programy pro první stupeň ZŠ, druhý stupeň ZŠ a střední školy.

 

všechny publikace ke stažení