Metodika pro práci školního psychologa zapojeného ve školním poradenském pracovišti

06.43.21_5. Publikace  projektu RAMPS-VIP III z roku 2014  klade důraz zejména na roli školních psychologů ve školním poradenském pracovišti, na diagnostiku a na psaní zpráv.

(Metodická zpráva č.2 – KA 2 a KA 3)

Metodika se zaměřuje na vybrané standardní činnosti školních psychologů. Důraz je kladen zejména na roli školních psychologů ve školním poradenském pracovišti, na diagnostiku, na psaní zpráv. Dále se publikace dotýká témat sociálního klimatu školních tříd i škol, které jak nám projekt RAMPS VIP III potvrdil, patřily k nejčastěji řešeným okruhům činností školních odborníků. Metodika se věnuje také otázkám zpracování informovaného souhlasu ve školách, který patří k základním předpokladům poradenské práce ve školním prostředí z hlediska práce s důvěrou klientů. Pozornost se věnuje také specifikům při zpracovávání individuálního vzdělávacího programu. Školní psychologové se často setkávají také se zakázkami, jejichž cílem je řešení rizikového chování ve školách. Přinášíme tak některé metodické postupy, jak s těmito žáky ve školách pracovat. Součástí metodiky je také spolupráce školního psychologa a pedagogů ve školách, modely spolupráce. Chybět nebudou ani informace o vedení dokumentace školního psychologa, včetně práce s informovaným souhlasem, popsány jsou také jednotlivé formuláře, které se tomuto školnímu specialistovi osvědčily při zajišťování poradenských služeb v prostředí školy. Popisované úrovně činností doprovázejí příklady dobré praxe.

Publikaci je možné zdarma získat na adrese: NÚV, Novoborská 372/8, Praha 9, 190 00 (či na vlastní náklady nechat zaslat). Rozebráno.