Programy preventivní péče v rámci systému včasné intervence ve školách (KA 5)

06.43.21_9. Publikace projektu RAMPS-VIP III z roku 2014  rozlišuje tři typy programů z hlediska vývojových charakteristik žáků - programy pro první stupeň ZŠ, druhý stupeň ZŠ a střední školy.

Text představuje základní principy pro realizaci preventivních programů pro školy, které jsou poskytovány odbornými pracovníky středisek výchovné péče. Věnuje se legislativnímu zakotvení, povinné dokumentaci, spolupráci s rodiči a podpoře pedagogického sboru. Dále se text vyjadřuje k doporučené struktuře setkání se třídou, počtu těchto setkání a možným technikám či aktivitám, které jsou vhodné v jednotlivých částech programu. Autoři rozlišují tři typy programů z hlediska vývojových charakteristik žáků. Jedná se o programy pro první stupeň ZŠ, druhý stupeň ZŠ a střední školy. Specifickou oblastí jsou programy zaměřené na práci se třídou, ve které se objevila šikana mezi spolužáky.

Publikaci je možné zdarma získat na adrese: NÚV, Novoborská 372/8, Praha 9, 190 00 (či na vlastní náklady nechat zaslat).