Zpracování postupu řízení školních poradenských služeb ve školách (KA 2)

06.43.21_7.  Text, který vznikl v rámci  projektu RAMPS-VIP III v roce 2014  se věnuje problematice ustavení a řízení školních poradenských služeb, které jsou zajišťovány v úplné a neúplné variantě ve školách.

Zvláštní pozornost je věnována významu školních psychologů a speciálních pedagogů pro vznik úplného modelu školních poradenských služeb. Pozornost je věnována odbornému rámci poskytované služby, formálním náležitostem, organizaci služby a jejímu financování.

Publikaci je možné zdarma získat na adrese: NÚV, Novoborská 372/8, Praha 9, 190 00 (či na vlastní náklady nechat zaslat). Rozebráno.