Modul DVPP pro pracovníky školských poradenských zařízení (KA 4)

06.43.21_16. Modul byl vytvořen v projektu RAMPS v roce 2014.

publikace ke stažení