gymnázia

Gymnázia jsou všeobecně vzdělávací školy, které poskytují střední vzdělání s maturitní zkouškou.

Ve školském systému ČR jsou osmiletá a šestiletá gymnázia (dále jen „víceletá gymnázia“) a gymnázia čtyřletá. Gymnázia jsou samostatným oborem vzdělání v souladu s nařízením vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů:

  • čtyřleté gymnázium s kódem oboru 79-41/K-41
  • čtyřleté gymnázium se sportovní přípravou s kódem oboru 79-42/K-41
  • šestileté gymnázium s kódem oboru 79-41/K-61
  • šestileté gymnázium se sportovní přípravou s kódem oboru 79-42/K-61
  • osmileté gymnázium s kódem oboru 79-41/K-81
  • osmileté gymnázium se sportovní přípravou s kódem oboru 79-42/K-81

Výuka na čtyřletých gymnáziích a na vyšším stupni víceletých gymnázií se uskutečňuje podle školních vzdělávacích programů (ŠVP) zpracovaných podle Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia (nebo Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia se sportovní přípravou; RVP G, resp. RVP GSP).

Výuka na nižším stupni víceletých gymnázií se uskutečňuje podle ŠVP zpracovaných podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV).

Změna RVP pro gymnázia v roce 2016

Zvěřejňujeme Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění  rámcové vzdělávací  programy pro obory gymnázií.

 

Metodické materiály k tvorbě ŠVP gymnázií

Zde představujeme manuál pro tvobu RVP G a RVP GSP a vybrané ukázky ŠVP jednotlivých škol.

 

Dvojjazyčná gymnázia

Dvojjazyčná gymnázia jsou pokusně ověřovaný obor vzdělání. Tvorba RVP DG a pokusné ověřování výuky podle ŠVP probíhá v období 2007 - 2015.

 

Na Metodickém portálu www.rvp.cz naleznete rozcestník s nejzajímavějšími materiály, vytipovanými odbornými pracovníky NÚV, týkajícími se vzdělávání v gymnáziu.